Ytterligare två skjutna – Järva har fått nog

Ytterligare dödsskjutningar väcker ilska och vrede i förorten. (foto: Leo Nobel)
Ytterligare dödsskjutningar väcker ilska och vrede i förorten.

Flera dagar efter fredagskvällens fruktansvärda dödsskjutning av två unga bröder, 25 och 26 år gamla, på ett kafé i Rinkeby är många i stadsdelen fortfarande i chock. Stämningen är betryckt, många är rädda och nästan alla oroliga. Samtidigt är uppslutningen till stöd för den drabbade familjen stor, liksom runt hela Järva en önskan att efter 20 dödsskjutningar i området på bara två år säga ifrån: att nu får det vara nog!

Det är en stämning som kommer att genomsyra det Järva Café-möte som trots att det har organiserats i all hast kan bli mycket stort. Två ytterligare skjutna – Järva har fått nog! lyder rubriken.

Amin Bakhlade, som jobbar för Rädda barnen med många föräldragrupper, är en av dem som redan på tisdagskvällen innan deltar i ett möte tillsammans med den krisgrupp med aktiva i moskén och andra som nu också försöker samla hela civilsamhället runt Järvafältet till samordnade manifestationer.

– Många är fokuserade på det omedelbara, på att sörja och begrava de döda. Samtidigt är många också rädda för att lämna sin barn till skolan och när som helst komma i vägen för fler hämndaktioner.

Abdullahi Yusuf

Fyrabarnspappan Abdullahi Yusuf jobbar som samhällskommunikatör för nyanlända. Men han är också vice ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd, som han också representerar på mötet i Rinkeby.

– Ska vi ha ett samhälle där vi uppfostrar och utbildar våra barn, eller ett samhälle där vi får begrava dem? Många stoppar mig och vill diskutera. De är oroliga och undrar vart samhället är på väg. Vad ska vi göra? frågar de.

Svaret måste enligt Abdullahi Yusuf vara att inte fastna i sorg och förtvivlan, utan att istället inbjuda hela Järva att komma ut i gemensamma manifestationer.

– Vi måste säga ifrån att vi inte längre accepterar ett samhälle som slits isär av fallande skolresultat, riskkapitalister som ägare av våra bostäder och allt annat som trycker ned oss.

Om mötet i Rinkeby kan komma överens om tid och platser för gemensamma manifestationer kan Järva Café-mötet i Husby träff bilda avstamp för en gemensam kraft­ansträngning runt hela Järva.

Det är också vad Carolina Sinisalo, som fick sin 15-årige son Robin ihjälskjuten och den äldre sonen Alejandro allvarligt skadad i Akalla i början på året, hoppas på. Hon har under året efter sin älskade sons död blivit en välkänd och outtröttlig talesperson i massmedia av alla slag mot det meningslösa våldet.

– Det är vi, folket, som måste engagera oss och få de unga att förstå: det är ni som har makten, nu räcker det!

Järva Café-mötet hålls också dagen efter att resultatet av den senaste internationella PISA-jämförelsen av skolresultaten i 35 länder blivit offentlig. Det är ett resultat som visserligen pekar på att raset för den svenska skolan har ersatts av en liten förbättring när det gäller kunskaperna i främst matematik och språkförståelse, utom i ett skrämmande avseende: nämligen att klasskillnaderna i skolresultat beroende på socioekonomisk bakgrund fortsätter att öka.

Det är i den fattigdom och hopplöshet, som mitt i det Skillnadernas Stockholm där de rika skär guld, men de fattiga i förorterna alltför ofta fastnar i en ond spiral av fallerande skola, stängda dörrar till jobb och pengar och en extrem trångboddhet, som alltför många unga dras in i förorternas gängkriminalitet.

Reaktionen mot de nya dödsskjutningarna kan paradoxalt nog innebära att förorternas folk drivs att gå samman och själva höja rösten mot de ekonomiska och politiska makthavare som bara har levererat en raserad välfärd från rasister och flyktingmotståndare.

Det är något som också kräver en samling bakom tydliga krav här och nu för våra barns rätt till en likvärdig skola, för kombinerade lärlingsplatser och utbildningar till alla dem som behöver en andra chans och en väg till riktiga jobb där skolan har misslyckats och för massiva investeringar mot bostadskrisen i bygget utan profiterande mellanhänder av bra och klimatsmarta bostäder och i en renovering av miljonprogrammet till hyror som inte knäcker orternas låginkomsttagare. ■


”Vi flydde från skott i Somalia och nu är det samma sak här”

RS Stockholm pratade med Aisha, som besökte platsen där det morden inträffade tillsammans med sin mamma Kaaho och sin lillebror. De ville inte ställa upp med bild eller fullständiga namn av säkerhetsskäl.

Kände ni de här killarna?

– Ja, vi kände dem. Vi gick i samma skola när vi var barn.

Hur känner du nu?

– Det är chockande. Det är en jättebesvikelse och skrämmande.

Är ni rädda? För barnen och så?

– Det är klart. Innan detta kändes det säkert här, men nu känner man sig mer osäker. Tänk om vi skulle sitta här på cafeterian och det här skulle hända. Men så rädda är vi inte.

Vad tror du behöver göras för att förhindra det här?

– Jag tror man måste vara mer engagerad i ungdomarna. Man måste veta vad som pågår och se till att det finns fritidsgårdar och att de har någon sysselsättning för att inte behöva hålla på såhär. Hela tiden hör man om folk som har blivit mördade.

20 personer har blivit mördade kring Järva på mindre än två år och polisen har inte gripit någon?

– Nej, det är konstigt. Det är chockerande att polisen inte vet någonting, att personerna som gjorde detta kommer undan.

– Man har hämtat hit 500 poliser säger de, men vi har inte sett någon skillnad. Vi flydde från skott i Somalia och nu är det samma sak här, lägger Kaaho till.

Stor uppslutning till försvar för LSS

20161203_134834.jpg

Över 500 personer protesterade i Stockholm mot regeringens planerade nedskärningar inom den personliga assistansen den 3 december. Protester genomfördes även på andra håll runtom i landet.

Demonstrationen ägde rum på Norra Bantorget i Stockholm och var en del av en landsomfattande protest som gick under namnet ”Assistans är frihet! Rädda LSS!” (något som även skanderades ut som ett slagord på demonstrationen).

Samtliga talare riktade hård kritik mot regeringens nedskärningar samt den lögnaktiga retoriken om att ”komma åt fusket” som regeringen använder för att rättfärdiga nedskärningarna.

– Vi i Sverige 2016 har råd med ett jämlikt samhälle, konstaterade Jonas Franksson från föreningen STIL.

Flera talare pekade även på de förödande konsekvenser som indragen assistansersättning kan få för personer med funktionsnedsättningar, om hur möjlighet till arbete, utbildning och till och med överlevnad försvinner för den som förlorar sin personliga assistans.

– Mänskliga rättigheter är inget man bara kan satsa på när det finns lite pengar över, sade Maria Johansson som talade för Lika Unika, en organisation som verkar för just mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta.

Offensiv talade med Sandra och Simon, två av demonstranterna.simon-och-sandra

– Vi är här idag för att försvara LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Är ni rädda för att drabbas av nedskärningarna eller har ni redan gjort det?

– Absolut, sa Sandra.

– Jag har redan blivit drabbad, uppgav Simon.

Varför tror ni att regeringen gör så här?

– För att spara pengar antar jag, men man kan väl tycka att de kan hitta någon annan som de kan ta de pengarna ifrån.

Som bankcheferna?

Haha, ja, sa Sandra.

Allt stöd till kampen mot försämringar inom LSS

3-dec-omslagsbild

 

Den personliga assistansen är hotad. Regeringen ger skärpta direktiv till försäkringskassan och har tillsatt en utredning för att minska kostnaderna för assistansersättningen. Nu ryter brukare, assistenter och anhöriga ifrån! 

Under året har regeringen och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér flaggat för åtgärder för att minska kostnaderna inom personlig assistans. De har pekat på att kostnaderna för assistansersättningen har ökat kontinuerligt sedan Lagen om Särskilt Stöd (LSS) stiftades 1994. Kostnaderna låg enligt en debattartikel av Åsa Regnér på 10 miljarder årligen 2002 och gick upp till 28.6 miljarder år 2014. Samtidigt har antalet beviljade assistanstimmar ökat i snabbare takt än antalet som beviljats assistans, dvs snittet för antalet beviljade assistanstimmar har ökat.

Med detta som bakgrund har regeringen tillsatt en utredning om kostnaderna för assistansersättningen samt gett försäkringskassan nya direktiv om att verka för att antalet assistanstimmar minskar. Skälet, uppger regeringen, är att komma åt ”fusket” med assistansersättning och de säger sig vilja motverka privata företag som gör stora vinster på brukare och assistenters bekostnad.

Detta är dock bara ett alibi. Även om regeringen förnekar att det rör sig om några nedskärningar är det hela ganska genomskinligt. Det verkliga syftet är att dra ner kostnaderna generellt – det finns inget i direktiven som handlar om att komma åt folk som utnyttjar systemet, och vad privata företags vinster beträffar så har ju regeringen som bekant visat sig högst ovillig att driva igenom något vinststopp i varken assistansen eller någon annan del av välfärden.

Konsekvenserna blir istället att vanliga människor som är i behov av personlig assistans kommer ha svårare att få beviljat de assistanstimmar som de behöver. Pratet om jämställdhet mellan de som beviljas assistans är rena lögner. Detta kommer med största sannolikhet snarare bidra till en ökad ojämlikhet, då de som har det tuffare och inte har tid och ork att bråka med försäkringskassan förmodligen kommer att vara de som i högst grad förlorar sina timmar.

Nedskärningarna har kritiserats hårt av diverse brukarorganisationer. Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) kallar besparingsplanerna för katastrofala i en artikel i Aftonbladet i augusti. De uppger även att medlemmar redan nu börjat ringa upp dem för att de är oroliga för vad som kommer hända med deras assistans. Redan idag finns det de som vittnar om att det har fått sina assistanstimmar indragna till följd av försäkringskassans skärpta direktiv.

Lördag den 3 december, internationella funktionshindersdagen, hålls landsomfattande protester mot nedskärningarna under namnet ”Assistans är frihet! Rädda LSS”. Demonstrationerna samordnas av en facebook-grupp med samma namn där allmänheten uppmanas att medverka och sprida manifestationen till fler orter.

Demonstrationen i Stockholm äger rum på Norra Bantorget lördag den 3 kl 13:00. Slut upp och visa stöd!

 

Viktig delseger i Husbys bostadskamp

En intensiv kampanj med starkt engagemang har på nytt vunnit framgångar för de boende i Husby. (foto: Hamid Shahrivar)
En intensiv kampanj med starkt engagemang har på nytt vunnit framgångar för de boende i Husby.

Höstens bostadskamp i Husby har resulterat i en första viktig delseger. 

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co som efter att länge ha befunnit sig i total förnekelse har nu gjort en pudel och tecknat ett avtal med Hyresgästföreningens Järvastyrelse som innebär tydliga löften om åtgärder mot det skriande underhållsbehovet av sina 1 533 lägenheter i Husby.  

Enligt överenskommelsen ska fastighetsägaren höra av sig inom 24 timmar efter en felanmälan. Akuta brister när det gäller till exempel kyl, frys, spis eller vattenskada ska åtgärdas omgående, samtidigt som hyresgästen ska meddelas en handlingsplan med besked om när mindre akuta brister åtgärdas.

Som en försäkran om att detta verkligen infrias ska en särskild anmälningsfunktion skapas via en särskild e-postadress, där hyresgäster som inte fått den utlovade responsen ska kunna anmäla detta till en högre instans inom företaget.

De klagomål som nästan alla hyresgäster har på kalla och dragiga bostäder besvaras med ett löfte om att alla uppmätta temperaturer under 20 grader nu ska åtgärdas.

Tillsammans med Hyresgästföreningen ska bolaget också trygghetsbesiktiga och därefter åtgärda utemiljöer, lekplatser och belysning.

Vidare påstår bolaget att en planering har pågått om åtgärder mot alla brister som funnits innan bolaget köpte husen och att hyresgästerna ska underrättas så snart underleverantörer kontaktats och en åtgärdsplan är upprättad.

Annat som utlovas är en omorganisation av förvaltningen och betydande investeringar med sikte på en hög standard i hela området.

Överenskommelsen kom bara några dagar efter att bolaget stängt sitt lokalkontor i Husby under den torgprotest som trots mörker, snö och kyla samlade över hundra hyresgäster.

D. Carnegies kommunikationschef Björn Sundberg säger sig nu vara mycket nöjd med avtalet om hur förvaltningen ska utvecklas.

– Vi hoppas att det skapar en större tydlighet runt vår service och att det ska bli synliga positiva steg framåt för hyresgästerna i Husby, säger han till Mitt i Kista.

Det är ju helt andra ljud i skällan än när samme Sundberg i Stockholms Fria sade sig inte ha hört något missnöje från de boende och anklagade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) för att ”uppvigla människor enligt en kommunistisk agenda”.

– Jag ser vad de försöker göra, de vill skapa ett revolutionärt tänkande bland folk i förorten, programmera människor till ett visst agerande, ungefär som IS.

Även D. Carnegies vd Ulf Nilsson har flera gånger förklarat sig vara helt oförstående till klagomålen.

Sant är att RS lokala partiförening efter att ha uppfattat ett utbrett missnöje tog initiativ till till ett öppet möte i frågan, som ledde till att ett stort antal boende därefter engagerade sig i en bred aktionsgrupp för bostäder på lika villkor tillsammans med Norra Järva Stadsdelsråd. Även Hyresgästföreningens järvastyrelse gav föredömligt snabbt sitt stöd till proteströrelsen.

Detta skrivs en knapp vecka sedan aktionsgruppen och stadsdelsrådet gemensamt överlämnade protestlistor med 586 namn tillsammans med blanketter med specificerade fel och brister från drygt 80 lägenhetsinnehavare.

En första delseger är utan tvekan vunnen, men avgörande för om denna också kommer att leda till en verklig förbättring för de boende kommer i hög grad att bero på hur Hyresgästföreningen tillsammans med de aktiva i kampanjen lyckas organisera de boende med flera nya lokala hyresgästföreningar.

– Nu har vi bara två lokala föreningar för 1 500 lägenheter, då är det svårt att låta alla komma till tals. Det optimala är att ha en förening för cirka 300-400 lägenheter. Vi hoppas att det ska finnas många aktiva medlemmar som vill vara med i styrelsearbetet, säger också Jörgen Strandberg, sammankallande för den nybildade gruppen inom Hyresgästföreningen som jobbar med Husby i och med Carnegieprotesterna, till lokaltidningen Mitt i Kista.

Samtidigt fortsätter aktionsgruppens och stadsdelsrådets kampanj mot hyreshöjningarna på över 50 procent efter de renoveringar som görs när någon har flyttat ut ur en lägenhet, liksom mot att miljonprogramshus som dessa efter att ha sålts ut av Allmännyttan tillåts bli spekulationsobjekt för klippjagande riskkapitalister.

Tack vare en interpellation av riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar (V) har kampen i Husby även lett till en debatt i riksdagen där bostadsminister Peter Eriksson faktiskt medgav att många misstag har gjorts.

– Jag tycker att vi i dag kan se att det har skapats rätt mycket problem på bostadsmarknaden på grund av att partier och majoriteter framför allt i våra större städer har valt att sälja ut väldigt mycket hyresfastigheter, medgav bostadsministern.

Han sade sig även hoppas att en pågående utredning ska leda till förslag om att stärka möjligheten att påverka hur och i vilken omfattning som renoveringar ska kunna ske.

– Det gäller också frågan om förvärv av hyresfastigheter och om det kan vara möjligt att skärpa reglerna gentemot fastighetsägare som inte sköter fastigheterna.

Men inget av detta kommer att förverkligas utan att Hyresgäströrelsen i hela landet mobiliserar till strid för att både bygga bostäder åt alla och upprusta miljonprogrammet i enlighet med sin gamla paroll att bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara.

Arne Johansson, Rättvisepartiet Socialisterna

Tunga namn sluter upp bakom idolerna

2077d8f3-d81b-45f0-8897-9a5bec1d9bc2

Här om veckan varslade musikerförbundet om strejk mot produktionsbolaget FreemantleMedia, som producerar TV-programmet Idol. Detta på grund av att bolaget vägrat att teckna kollektivavtal för deltagarna i Idol. Dessa tjänar i nuläget 875 kr i veckan efter skatt. Dessutom förlorar de rättigheterna till eget material som de framför i programmet. Strejken kommer äga rum den 25 november ifall Freemantle inte tecknar kollektivavtal tills dess.

För några dagar sedan meddelade 6F-facken (Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighets) att de stödjer musikerförbundets krav och eventuellt är beredda att genomföra sympatiåtgärder. Ifall t.ex elektrikerna som jobbar med produktionen av Idol gick ut i sympatistrejk skulle det kunna innebära att programmet inte skulle kunna sändas, vilket självklart skulle vara ett hårt slag mot Freemantle och TV4.

Även organisationen KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), som organiserar över 30 000 kulturarbetare har uttalat stöd till Musikerförbundets krav.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer idolernas kamp för rimliga löner och uppmanar alla, framförallt de som har någon koppling till musikbranschen, att göra stöduttalanden. Hashtaggen #backaidolerna kan användas för att få spridning.

Läs mer om Idolstrejken samt en intervju med Musikerförbundets förbundsjurist Per Herrey i denna artikel i Offensiv: http://www.socialisterna.org/sv/2/1/12969/

Irakiska flyktingar kämpar för asylrätten

 (foto: Leo Nobel)

Söndagen den 13 december startade en protest på Mynttorget i Stockholm genomförd av irakiska flyktingar för deras rätt att stanna i Sverige. 

De var på plats mellan kl 10-18 på söndagen och återigen på måndagen.

Demonstrationens huvudkrav var ”Inga fler deportationer till Irak” och många av demonstranter som Offensiv pratatade med tog upp den svenska regeringens hyckleri, där Utrikesdepartementet å ena sidan avråder svenskar från att resa till Afghanistan då det är för farligt, medan regeringen å andra sidan förbereder massutvisningar till samma land.

Många undrade över hur de skulle bära sig åt för att nå ut i media, för att få svenskar att komma och visa sin solidaritet.

unnamed-1

– Om jag tvingas tillbaka till till Irak dör jag, berättar Sadjad Aljaari, 23 år.

I Irak jobbade han för ett privat säkerhetsföretag som skyddade den svenska ambassaden. Hotbilden det medför är stor som situationen i Irak ser ut idag.

– Jag kom till Sverige för ett och ett halvt år sen. Jag väntar på min första intervju med Migrationsverket, berättar Sadjad.

Sadjad och 150 andra flyktingar trängdes ihop i en gammal förskolebyggnad i Umeå. De fick veta att det bara var för en vecka, men det blev två månader innan han flyttades vidare till Pajala.

– Jag frös mycket. Jag och många andra saknade vinterkläder. Det bästa med att komma till Sverige är alla vänliga människor som har hjälpt oss, berättar Sadjad.

Dagersättningen på 24 kronor ska enligt Migrationsverket räcka till både mat, hygienartiklar och kläder. Men det gör det inte på långa vägar. Precis som i hela landet var det vanliga ortsbor som hjälpte till med kläder och annat. Idag bor Sadjad på en flyktingförläggning i Sandviken.

I dessa tider då regeringen trappar upp utvisningstempot och därigenom hänsynslöst skickar människor till krig och förföljelse är det viktigare än någonsin att visa sin solidaritet med flyktingar.

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att stödja flyktingarnas kamp för rätten till asyl. Det har förekommit flera liknande protester tidigare där bland annat afghanska och syriska flyktingar har protesterat, och det lär inte bli den sista.

Husby reser sig mot D.Carnegie

105_0449.JPG

Torsdag 10 november hölls en demonstration i Husby med krav på att den privata fastighetsvärden D.Carnegie ska sköta underhåll samt sluta med sina skamliga hyreshöjningar på 54 procent efter fuskrenoveringar. Ungefär hundra personer närvarade och kampandan var i topp.

De första talarna på demonstrationen var samtliga boende i D.Carnegies bestånd, och lyfte problem med kyla, skadedjur och slarvigt utförda renoveringar. Sedan talade  Hyresgästföreningen, Vänsterpartiet, Unga Byggare, Rättvisepartiet Socialisterna och även lokala socialdemokrater.

”Vi kommer inte låta oss skrämmas av D.Carnegies försök att svartmåla vårt parti eller kampanjen, och jag tvivlar på att någon annan här kommer göra det heller. Kampen fortsätter till vi vinner!” sa Leo Nobel från Rättvisepartiet Socialisterna, som även framförde en protestsång.

15032048_10209724787889126_1171420154266080514_n

Nooshi Dadgostar talade för Vänsterpartiet.

Planen var att först ha ett torgmöte och sedan lämna över protestlistor till företaget vid deras lokala kontor, men dessvärre var kontoret obemannat med hänvisning till ”personalens säkerhet” (ett fegt försök att utmåla kampanjen som extremistisk) så den planerade överlämningen av över 500 namnunderskrifter fick vänta till ett annat tillfälle.

Journalister från SVT samt lokaltidningarna närvarade, så även om företagets representanter inte gjorde det kommer detta få spridning och sätta press på D.Carnegie inför förhandlingarna som de kommer ha med Hyresgästföreningen lördag 12 november. Vi vet ännu inte vad utgången av de samtalen kommer bli, men ett som är säkert är att kampen fortsätter tills att företaget gått med på de boendes krav!

Läs också

Stormöte tog sats inför demonstration mot chockhyreshöjningar

D.Carnegie & Co:s plumpa attack på Rättvisepartiet Socialisterna

Seger: Fryshuset öppnar i nedlagda Dalhagsskolan

Seger i kampen för Husbys gångbroar

Seger: Husby strukturplan dras tillbaka