Kvinnokamp för rätt till heltid

Demonstrera på internationella kvinnodagen 8 mars

Deltidsarbete, tung arbetsbelastning, sjukskrivning och fattigdom är några av de problem som många arbetarkvinnor ställs inför idag och som är en källa till ojämlikhet.

LO:s undersökning Arbetstider 2009 – heltids- och deltidsarbete efter klass och kön år 1991-2009 visar att en miljon anställda i Sverige idag arbetar deltid. Fördelningen mellan klass och kön är mycket ojämn.
50 procent av LO-kvinnorna och 9 procent av LO-männen arbetar deltid, i gruppen ej fackligt anslutna arbetarkvinnor är 68 procent deltidsarbetan­de och för arbetarkvinnor mellan 16-24 år är siffran 70 procent.

Kommuner och lands­ting är särskilt duktiga på att neka anställda heltidsarbete, 85 av kommunernas och landstingens anställda kvinnor arbetar deltid.
En anledning till att arbetsgivare undviker heltidsanställningar är att de då kan hålla nere kostnaden för övertid vid arbetstoppar. Genom att beordra deltidsanställda att job­ba mertid slipper de beta­la övertidsersättning.
Cirka 500 000 av de deltidsarbetande vill arbeta mer, men 220 000 känner att de inte kan, för att de inte orkar, p g a sjukdom eller för hög arbetsbelastning. 80 procent av dessa är kvinnor. En konsekvens av deltidsarbetet är att kvinnor blir ytterligare låsta vid det o­betalda hemarbetet och de begränsande könsrollerna förstärks.

Ett annat gissel för kvinnor idag är sjukskrivningarna. I slutet av 1990-talet kun­de vi se en extrem uppgång i sjukskrivningstalet för kvinnor, främst i offentliga sektorn. Dubbelt så många kvinnor som män var då sjukskrivna. Det är uppenbart att detta är ett resultat av stora nedskärningar, som medfört en o­rimligt hög arbetsbelastning. Situationen förvärras nu ytterligare av försämringarna i sjukförsäkring­en, som är förödande för sjuka som utförsäkras och förlorar tusentals kronor i månaden.
Att vara fattig är definitivt en stressfaktor som försvårar ett tillfrisknande och möjligheten att återgå till arbete.

Mellan år 2006 och  2008 ökade antalet fattiga (personer med en disponibel inkomst på mindre än 8 800 kronor i månaden) med 146 000 personer, många som drabbas av nyfattigdomen är kvinnor och i särskilt hög grad drabbas ensamstående föräldrar.
LO:s ordförande, Wanja Lundby Wedin, har nämnt att kollektivavtalad rätt till heltidsarbete vore bra. För att det ska bli verklighet måste fackföreningsrörelsen också ta strid för det. För att förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i samhället krävs kamp för upprustningar av vård, skola och omsorg, vilket skulle minska arbetsbelastningen och underlätta för många att byta deltid mot heltid eller att komma tillbaka till arbetet efter sjukskrivning.

Karin Wallmark

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s