Sveket om Förbifarten

Etablissemanget skrattar medan miljön och vanligt folk får betala ett högt pris.
Etablissemanget skrattar medan miljön och vanligt folk får betala ett högt pris.


Kompromissen om att skjuta upp Förbifart Stockholm med syfte att omförhandla finansieringen har nu gått i stöpet. Lokalmiljöer och klimatet äventyras när det gigantiska motorvägsbygget återupptogs vid årsskiftet.

Förbifarten har länge varit ett prestigeprojekt för borgerligheten. Dels avser projektet, i kombination med trängselskatten, att minska bilköerna och miljöförstöringen i innerstaden samt att öka utrymmet för privatbilismen i Stockholmsregionen. Detta på bekostnad av lokalmiljöer i ytterstaden, där  mindre bemedlade grupper som inte kör bil i samma utsträckning lever, som kommer att utsättas för mer trafikbuller, luftföroreningar och försämrade grönytor. Sammantaget  kommer detta att försämra folkhälsan främst i arbetarområdena.
Framför allt innebär Förbifart Stockholm ett gigantiskt resursslöseri eftersom offentliga medel binds upp för motorväg, istället för kollektivtrafik, i flera decennier framöver.

Miljöpartiets profilfråga i valrörelsen var att stoppa motorvägsbygget. Eftersom Socialdemokraterna sluter upp bakom Alliansen och är för bygget, blev det en dyr och ytterst bräcklig kompromiss mellan MP och S om att lägga byggstarten på is fram till maj och under tiden försöka att omförhandla finansieringen med Stockholms stad och Stockholm läns landsting. Syftet var att undvika att alla intäkter från trängselskatten skulle finansiera vägbygget, att en del i enlighet med utfallet av folkomröstningen 2006 istället ska gå till kollektivtrafiken.
Det borgerligt  styrda Stockholms läns landsting har gett kalla handen åt regeringens inviter till att förhandla om finansieringen av Förbifarten. Därmed går landstingspolitikerna emot sitt ansvarsområde att utveckla kollektivtrafiken genom att avstå från mer pengar till kollektivtrafiken.

Dagens Nyheter rapporterade den 18 november att Alliansen bantar SL:s (Storstockholms regionala trafikhuvudman) budget med 250 miljoner kronor, motsvarande 1 000 bussturer om dagen och färre tunnelbaneavgångar, jämfört med vad SL efterfrågade för att upprätthålla dagens trafiknivå.
Istället för mer pengar minskar borgarna i landstinget 2015 års kollektivtrafikinvesteringar med nästan 1,8 miljarder kronor, 20 procent, jämfört med år 2014.
Miljöpartiet lägger sig platt inför Alliansens önskemål och ovilja att diskutera Förbifart Stockholms vara eller icke vara. Språkröret Åsa Romson (MP) och ordföranden i riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith (MP), beklagar i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 december att ”tyvärr har vi inte lyckats få med oss något av Allianspartierna” och därmed ”saknar regeringen anledning att bibehålla frysningen av projektet”.

Enligt Demoskops opinionsundersökning, gjord på uppdrag av Miljöpartiet, föredrar 60 procent av stockholmarna och 75 procent av dem under 35 år utbyggd kollektivtrafik framför bygget av Förbifart Stockholm. En stark opinion finns för en klimatomställning av samhället och för ökad miljörättvisa på bekostnad av privatbilismen. MP och V kan i ord säga att de är emot Förbifart Stockholm men saknar helt ambitionen och ett politiskt program för att verkligen stoppa den.
Det krävs nämligen organisering av en rörelse underifrån som involverar människor från ytterstadens arbetarområden, vilka är de som drabbas hårdast av en underutvecklad kollektivtrafik och försämringen av deras lokalmiljöer. ■

Ammar Khorshed

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s