Upp till kamp med Socialistiska Feminister

images_cms-image-000006090

Av Liv Shange Moyo

Lördag den 3 februari samlades 22 personer i Dalen, Stockholm, till uppstartsmöte för en ny socialistisk och feministisk kampanjorganisation.

Det senaste årets nyvaknade kvinnokamp har visat på styrkan i att agera tillsammans, och har världen över dragit ut såväl de enskilda förövarna som det systematiska förtrycket i ljuset. Vad krävs för att ta det många upplever som en ”revolution” vidare? Hur kan patriarkatet störtas? En verklig revolution mot könsmaktsordningen är sammanvävd med en revolution mot kapitalismen, och vägen dit börjar med organisering och enad kamp.
Det var ett huvudtema när Socialistiska Feminister samlades till sitt allra första möte lördagen den 3 februari i Stockholm.
Mötet var öppet för kvinnor, transpersoner och icke-binära – alla som faller inom ”det andra” i könsmaktsordningen vi lever i. Deltagarna var allt från gymnasieelever till pensionärer, och kom från flera håll i landet.

Det var Rättvisepartiet Socialisterna som, inspirerade av bland annat RS systerorganisationers initiativ med feministiska kampanjorganisationer som ROSA – Socialist Feminist Movement på Irland och Libres y Combativas i Spanien, tagit initiativ till mötet för att börja arbetet med att bygga en samlingspunkt för socialistiska feminister med inriktning på gemensamma aktioner. Även Studenter mot rasism i Stockholm, som också har diskuterat socialistisk feminism, deltog.
Mötet enades om att kalla initiativet för ”Socialistiska Feminister”, att mobilisera till protester på den internationella kvinnodagen den 8 mars, hålla lokala uppstartsmöten runt om i landet och sikta på ett lanseringsmöte den 25 mars.

Mötet tog avstamp i en kort genomgång av det senaste årets massprotester mot kvinnoförtrycket – till exempel den historiska ”kvinnostrejken” som den 8 mars 2017 samordnades i 58 länder, massprotesterna mot mäns våld mot kvinnor som har svept över Latinamerika, de banbrytande
protesterna mot de repressiva abortmotståndarna som styr i till exempel Polen och Irland, och hur kvinnliga arbetare som till exempel superexploaterade hembiträden i Hongkong organiserar sig.
Nästa tema var #metoo och kampen mot sexuella övergrepp och -trakasserier. Metoo har avslöjat att alla påverkas av könsmaktsordningen, en ordning som påverkar alla och som bärs upp av våld mot kvinnor.
Deltagarna gick tillsammans igenom hur könsmaktsordningen tar sig uttryck – hur kvinnor reduceras till sina kroppar, kroppar som ska kontrolleras och ägas, hur kvinnor horstämplas, skambeläggs och genom normaliseringsprocessen vänjs vid mindervärde, våld och tystnad.
Och hur grunderna läggs i det materiella – hur mäns arbete värderas högre (närmare bestämt 3,2 miljoner kronor högre under ett snittarbetsliv), hur kvinnors hälsa och tillfredsställelse underordnas, för att bara nämna ett par av de många teman.
Så hur kan det här förändras? Så många av de miljoner vittnesmål som har förts fram har inletts med orden ”det här har jag aldrig berättat för någon” – vilken befrielse ligger inte i bara det! Vilka krafter frigörs inte nu, när miljoner kvinnor kastar av sig skammen! Nu behövs kanaler för att leda de krafterna till roten av problemet.

Dagens sista tema, om just socialistisk feminism, gick bland annat igenom hur patriarkatet och klassamhället tillkom i en tragisk symbios och än idag är tätt sammanvävda. Efter 8 000 år av förtryck är det hög tid att på allvar låta parollen ”ingen kvinnokamp utan klasskamp, ingen klasskamp utan kvinnokamp” bli ledande i den massrörelse som nu växer fram.
Den feministiska rörelsen behöver ett socialistiskt program eftersom könsmaktsordningen är en kapitalistisk ordning, som söndrar och härskar och gör vinst av kvinnors obetalda arbete, objektifiering och underordning.
En socialistisk samhällsomvandling kräver att arbetarklassen – alla som lever av att sälja sin/familjens arbetskraft – kollektivt tar över ägandet och kontrollen av samhällets resurser, och demokratiskt riktar om dem för att tillfredsställa mänsklighetens behov istället för kapitalets. Alltså hela arbetarklassens och hela mänsklighetens – inte bara männens.
De feministiska frågorna, kampen mot könsmaktsordningen, måste därför vara bland de främsta för hela den rörelse för förändring som liksom kvinnorörelsen kommer att vakna världen runt – att bidra till att det blir så blir en viktig uppgift för Socialistiska Feminister. ■

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s