Förortsforum 2018: Bygg om Sverige jämlikt och hållbart

Rrriotsamba uppträdde på Husby torg. (foto: Natalia Medina)
Rrriotsamba uppträdde på Husby torg.

Av Sebastian Olsson

Förortsforum för rättvisa i Husby den 19 maj samlade trots strålande sommarväder 111 deltagare i Folkets Husby, både boende på Järva och aktiva i en rad förorts- och välfärdsorganisationer och nätverk. 

Det utkast till upprop som utarbetats av Norra Järva Stadsdelsråd, Rinkeby framtidskommitté, Rött Forum och Gulliga folkrörelsen fick starkt stöd under dagens diskussioner om likvärdig skola, bostäder vi har råd med, trygghet och grön omställning. Efter tre små tillägg antogs det också enhälligt med ett rungande ja av det avslutande stormötet. Därmed finns också ett tydligt budskap med krav på en helt annan politik inför Järva politikerveckan.


Förortsforum antog ett upprop med tydliga och konkreta krav till politikerna. Detta måste nu omsättas till kamp på gator och torg.

Förortsforum antog ett upprop med tydliga och konkreta krav till politikerna. Detta måste nu omsättas till kamp på gator och torg.

”Vi förorts- och välfärdsaktivister samlade till Förortsforum för rättvisa i Husby 19 maj är djupt oroade över den tävling mellan politikerna i auktoritära och flyktingfientliga utspel som präglar upptakten till årets valrörelse. Vi vill inte se ännu en politikervecka i Järva där förorternas folk direkt eller indirekt skuldbeläggs för det ”utanförskap” med arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet som ytterst är konsekvenser av den sociala nedrustning, som de senaste 30 årens regeringar alla bär ansvaret för.
I ett Sverige där finanseliten har tillåtits att ta kommandot ifrågasätter inte politikerna den enorma anhopningen av förmögenheter hos ett fåtal rika, samtidigt som välfärden har skurits ner, privatiserats och fördelats allt mer utifrån plånbokens tjocklek, inte behoven. Följderna är skriande klassklyftor i allt från tandhälsa och livslängd till fattigdom och trångboddhet, segregerade skolor och en grov skattediskriminering av hyresrätter. Något som också förstärker könsförtryck och våld mot kvinnor.
Vi vill därför uppmana till en allians underifrån av rörelser där förorts- och välfärdsaktivister går samman med förortens boende och arbetare, hyresgäst- och fackföreningar, skolfolk och elever, kulturarbetare och miljöaktivister för en helt annan utveckling.

JOBB

I ett Sverige som behöver bygga tiotusentals nya bostäder, förbättra skolor, vård och omsorg, klimatomställa industri och trafiksystem, ska:
• Ingen som kan och vill jobba behöva gå utan ett riktigt arbete med avtalsenlig lön;
• Extra insatser och socialt stöd ges till de många unga i förorterna som har berövats sin rätt till en likvärdig skola och behörighet till gymnasiet, inklusive individuellt anpassade utbildningar och lärlingsplatser som leder till riktiga jobb med kollektivavtal. Alla ska ha rätt till ett yrke och egen försörjning.

SKOLA 

I ett Sverige där skolans kommunalisering, vinstdrivande skolor och segregerande skolval inneburit att förorternas barn förnekas rätten till en likvärdig skola ska:
• Våra barns rätt till en likvärdig skola garanteras med en återförstatligad skola utan vinstintressen och blandade upptagningsområden;
• En oberoende kommission undersöka varför vissa skolor inte klarar att ge en stor andel av sina elever behörighet till gymnasiet och föreslå åtgärder;
• Högsta prioritet ges ett kompenserande stöd till förorternas kommunala förskolor och skolor, med allt från behöriga lärare, små klasser, speciallärare, skolsköterskor och kuratorer till egna kök och öppna aktiviteter på kvällar och helger som kan bli ett nav för både studier och sociala aktiviteter till gagn för barn och föräldrar;
• Allt nödvändigt stöd ges till förorternas föreningsliv och avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i fritidsgårdar, simhallar o s v.

AMNESTI 

I ett Sverige som först tog emot dem med öppna armar för att sedan grymt svika dem ska:
• Amnesti ges åt de unga afghanerna och alla som flytt från krig och förtryck;
• Slavliknande villkor och extremt utnyttjande bekämpas med papper åt de papperslösa.

BOSTAD 

I bostadskrisens Sverige, där hyresrätter skattediskrimineras grovt jämfört med villor och bostadsrätter och riskkapitalbolag köper upp och fuskrenoverar miljonprogramshus till hutlösa hyreshöjningar ska:
• En ny bostadspolitik garantera allas rätt till goda, klimatsmarta och väl underhållna bostäder med kraftigt sänkta hyror i både befintliga bostäder och nyproduktionen, liksom renoveringar utan hyreshöjningar;
• Bostaden vara en social rättighet, inte en handelsvara, med hyresrätter så att alla har råd, allmännyttan återupprättas utan avkastningskrav och hyresgästerna garanteras ett avgörande inflytande;
• Riskkapitalägda fastighetsspekulanter som D. Carnegie och Victoria Park bannlysas och den privatiserade allmännyttan återtas i offentlig ägo.

KLIMATOMSTÄLLNING 

När hela samhället måste klimatomställas ska:
• Staden byggas klimatsmart med investeringar i utbyggd och snarast möjligt avgiftsfri kollektivtrafik före motorvägar;
• Stöd ges till ekologiska stads­odlingar för närodlade grönsaker till egna kök i skolor, förskolor och äldreboenden m m i stil med ett medborgarförslag på Järva.

DEMOKRATISERA SVERIGE

I ett Sverige som måste byggas om jämlikt, jämställt och hållbart ska:
• En välfärd utan vinstintressen skapas, där riskkapitalets och pengarnas makt över skolor, vård, omsorg, bostäder, kollektivtrafik och samhällets klimatomställning bryts;
• Demokratiska beslut för våra gemensamma behov sättas främst och förverkligas med en demokratiskt utarbetad och kontrollerad planering av samhällsbygget.”

Givande Förortsforum i Husby

”Förorten för rättvisa – bygg om Sverige” var temat för det förortsforum som Rött Forum, Norra Järva Stadsdelsråd, Rinkeby framtidskommitté, Gulliga folkrörelsen och ABF arrangerade i Husby i lördags.
Såväl arrangörer som besökare var nöjda efter evenemanget. Över hundra personer deltog, både från Järvaområdet och utifrån.
Dagen inleddes på torget, där Rrriotsamba trummade och det berättades kortfattat vad som skulle hända under eftermiddagen. Sedan fortsatte forumet i Folkets Husby, med fyra parallella diskussioner.
Jag gick på seminariet om det gröna Järvafältet som jag tycker var en bra diskussion. Den handlade bland annat om det medborgarförslag som har lämnats in om att odla grönsaker ekologiskt och använda dessa lokalt odlade grönsaker i skolmat, äldreboenden med mera. Det är en fråga som DGF, Föreningen för den gulliga folkrörelsen, länge har engagerat sig för. De har en ekologisk odling i Hjulsta och jobbar med ungdomar.
De andra seminarierna handlade om skola, trygghet samt bostäder.

Stockholms politiker ställdes mot väggen.

Stockholms politiker ställdes mot väggen.

Därefter följde en politikerutfrågning. Den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset representerades av Anders Österberg (S), Galina Monsalves (S), Nooshi Dadgostar (V), Mariana Moreira Duarte (MP) och Sissela Nordling Blanco (FI), medan Alliansen (som styr i landstinget) endast hade en företrädare på plats: Sinan Tayeb (M).
Inför forumet hade ett förslag till uttalande delats ut och det var detta som utgjorde underlaget för frågorna. De rödgrönrosa partierna, framförallt V och FI, stödde de flesta av punkterna, även om det inte blev så mycket konkreta vallöften.
Socialdemokraterna påpekade att det har byggts 40 000 lägenheter i Stockholm och att det ska byggas 40 000 till. V och MP meddelade att de inte hade röstat för D Carnegies markanvisning och FI, som dock inte är tillräckligt stora för att ta plats i exploateringsnämnden, skulle inte heller göra det om de kunde. Detta på grund av att företaget inte sköter underhållet av sina befintliga fastigheter.
Moderaten förklarade varför han är för vinstdrivna friskolor och marknadshyror, men fick inget stöd från publiken.

Ilyan Hassan från Förorten mot våld.

Ilyan Hassan från Förorten mot våld.

Efter paneldebatten hölls en diskussion om förslaget till uttalande och några tillägg gjordes. Uttalandet antogs av stormötet. Kulturinslagen mellan mötena var duon Magistern som spelade låtar om skolan, Leo Nobel som spelade låtar om både bostads- och flyktingfrågan, dansaren Dana Ganieva, poeten Ali Shohani samt konstnären Hadi Qasemi. De var alla jättebra.
Uttalandet från stormötet ska vi använda oss av under Järvaveckan den 9-17 juni på Spånga IP där alla partiledare kommer att tala.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s