SöS-protesterna lönade sig – avtal blir kvar

images_cms-image-000007113
Foto: Robert Bielecki

Av Johan Sand

På Södersjukhuset (SöS) i Stockholm har ett försök från arbetsgivaren att spara pengar genom att säga upp ett förmånligt lokalt avtal för sjuksköterskor bemötts med hot om massiva uppsägningar. Eftersom sjukhuset redan har stängda vårdplatser skulle konsekvenserna av detta blivit för svåra, och arbetsgivaren tog ett halvt steg tillbaka.

Den nya överenskommelsen innebär att alla som hittills har haft det gamla, förmånligare avtalet får behålla det, men för nyanställda gäller ett annat avtal.
Bakgrunden är att Stockholms läns landsting och Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor, hösten 2017 träffade ett ramavtal som bland annat inbegrep kortare arbetstid för de som arbetar treskift, det vill säga dygnets alla timmar, och även möjligheten att växla in en del av den kortare arbetstiden i högre lön. Detta var ett ramavtal som inte infördes i praktiken i samband med att det skrevs på, utan införandet och hur det skulle omsättas i verkligheten hänsköts till lokala förhandlingar.

På Södersjukhuset fanns på en del avdelningar sedan många år tillbaka ett lokalt poängavtal (”poängmodellen”, eller ”SöS-modellen”) som poängvärderade all arbetstid. Obekväm arbetstid, såsom kvällar, helger och nätter, poängsattes högre medan dagtid på vardagar gav en poäng per timme. En månadslön, grundlön, utgjordes av 165 poäng. Att arbeta mycket helger och nätter resulterade i att det gick att komma upp i 165 poäng på ganska få arbetspass, kanske 12-15 på en månad.

Poängavtalet medförde därför en möjlighet att antingen öka sin inkomst eller minska sin arbetstid genom att arbeta mycket på obekväma tider. I poängavtalet ingick också att traditionell övertidsersättning utgick för att ersättas av högre poäng för den som med kort varsel arbetade ett extra pass. Istället för ob-tillägg blev alltså poängsättningen högre under obekväm arbetstid.

I detta poängavtal ingick också att alla som omfattades av det hade en skyldighet att bemanna sin arbetsplats under veckans alla timmar, att avtalet förutsatte treskiftsarbete.I praktiken innebar poängavtalet en högre lön för alla som arbetar minst tre helgarbetspass varje månad. Det centrala avtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger 54,10 kr/timme i ob-tillägg för helgarbete kl 06-22, medan poängavtalets 1,8 poäng motsvarande tid innebär 160 kr/timme i tillägg för den som har en månadslön på 33 000 kronor. För någon som arbetar heltid, varav fyra helgarbetspass på en månad, ger poängavtalet således i närheten av 3 000 kronor mer i lön/månad (lite varierande beroende på grundlön).

Sjukhusen i Stockholms läns landsting är kroniskt underfinansierade. SöS ålades i början av 2018 ett sparbeting på 175 miljoner av landstingsledningen, trots att antalet patienter som söker vård växer varje år. Vidare dras sjukhuset med problem att hålla vårdplatser öppna – det saknas personal, främst sjuksköterskor, som vill jobba under den stress som de återkommande överbeläggningarna medför. I detta läge innebar det nyligen tecknade ramavtalet om arbetstidsförkortning ett sätt att både spara pengar och framhäva sig som hänsynsfull arbetsgivare.Men de sjuksköterskor som ställdes inför hotet att få ett betydligt sämre avtal i kombination med en mycket påfrestande arbetssituation accepterade inte detta. Eftersom arbetsmarknaden för sjuksköterskor är mycket god – det råder brist nästan överallt – är det lättaste sättet att protestera att helt enkelt hota med uppsägning. Det gjordes också på flera avdelningar, bland annat på barnakuten på Sachsska barnsjukhuset, vilket är en del av SöS.

Inför hotet att kanske tvingas stänga än fler vårdplatser backade sjukhusledningen ett halvt steg. Istället för att avskaffa poängavtalet låter man nu de som jobbar under det få behålla det så länge de jobbar kvar på sina nuvarande arbetsplatser, men nyanställda kommer inte att kunna få de villkoren, och den som helt byter arbetsplats får inte heller behålla poängavtalet, även om gränsdragningen inte är helt klar.

De sjuksköterskor som har protesterat betraktar eftergiften från sjukhusledningen som en halv seger. Samtidigt är det många sjuksköterskor som har lågt förtroende för Vårdförbundet, då avtalet som arbetsgivaren vill ersätta det förmånliga poängavtalet med har ingåtts av Vårdförbundet. Den generella slutsatsen blir som så många gånger tidigare: det lönar sig att protestera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s