Hemmasittarna: barn utan skola

Krisen i skolan måste mätas genom den grupp som drabbas allra hårdast. De har knappt uppmärksammats alls, för det rör sig om en minoritet. Men det är dessvärre en växande minoritet – hemmasittarna.
De som berövas sin grundskoleutbildning. Skolkrisen innebär ingen skola alls för allt fler.
hemmasittarna

Min vän, vi kan kalla henne Karin, är väldigt sammanbiten när hon talar om det här. I ett helt år har hennes son nu varit hemma från skolan. Hon har som ensamstående mamma fått bära hela ansvaret själv; istället för stöd från samhället har hon och sonen snarare blivit motarbetade. ­Detta har lett fram till beslutet att starta en självhjälpsgrupp för föräldrar i samma situation.
Du som läser det här och vill vara med/hjälpa till – kontakta undertecknad som förmedl­ar kontakten.
– Min son Viktor (fingerat namn) slutade att gå till skolan för ett år sedan. När jag inte lyckades få iväg honom till skolan gick jag till socialen för att få hjälp. Det är ju ett allvarligt problem och det råder skolplikt.
– Jag hade tagit reda på att Magelungens specialskola har ett uppsökande team med ett hemmasittarprogram. Det är ett väldigt lyckat program, där specialister kommer hem och jobbar med barnet för att etablera rutiner och bryta negativa mönster (som förvriden dygnsrytm) på ett tidigt stadium – innan det är för sent.
– Jag föreslog det här till ­socialen, men de sa blankt nej. Jag misstänker att de tyckte att det var för dyrt. Det är dyrt, men de sociala vinningarna är så mycket större.
– Istället satte socialen in familjeterapi för mig. Det kostar dem inget, de har egna terapeuter. Där var ju allt fokus på att jag som förälder bar ansvaret, att vi hade dålig relation som måste repareras.
– Viktor var hemma hela våren och fick fysiska men av allt sittande och matmissbruk. Frustrationen blev ett problem för hela familjen. ­Varken socialen eller skolan tog hänsyn till att det akuta problemet som måste lösas var att han inte gick till skolan. Jag fick själv driva på för en utredning och för att skolan och socialtjänsten ens skulle prata med varandra.

– När diagnosen ADHD kom i slutet av sommaren brydde sig skolan inte. Inga insatser som är anpassade till ADHD-problematik eller ­reaktion överhuvudtaget. Ungdomsmottagningen sa att ett stort nätverksmöte skulle hållas med skola, socialen, utredningsteamet och familjen – men det gjordes aldrig. Allt soc gjorde var att tillsätta en kontaktperson till Viktor som inte har kommit någon vart och nu gett upp.
– Skolan tvingade oss att byta skola (till en skola som ligger mycket längre bort). Ingen pratade någonsin med Viktor. De visste att han inte ville byta skola. De hade sagt till mig att övergången till den nya skolan skulle få ta så lång tid det måste ta. Men när Viktor en dag gick till ­skolan kom rektorn fram och sa ”Du ska inte vara här längre”.
Karin har blivit påläst under året som gått. Hon hänvisar till kurslitteratur på socialhögskolan – Socialt arbete (Börjesson) – där det står att finns det en diagnos i familjen ska familjen inte behandlas som en dysfunktionell familj under behandling­en, utan fokus och hänsyn ska läggas på diagnosen. Ändå togs diagnosen inte ens med i socialtjänstens utredning.
De signaler som Karin har fått är att hon själv bär ansvaret för sonens kris. Att hon är ensamstående ­bemöts med fördomar.
– Om jag nu är så dålig förälder: varför har jag själv anmält det här till socialen, gått ner i arbetstid och stridit in på nerverna för honom under det här året?
Vi diskuterar orsakerna till denna kris och ringar in två områden: skolans omvandling och socialtjänstens brutalisering.
Inte minst socialsekreterare själva har varit ute i protester det senaste året mot besparingskrav som gör att de inte får besluta om nödvändiga insatser.

Skolvalssystemet gör att elever som har lätt för sig flyr vissa skolor. Detta gör att skolor som blir ”bortvalda” får ett så tungt arbete att de inte klarar av elever med diagnoser.
Allt tyder på att det är fler som sitter hemma. Karin känner fyra familjer i sitt närområde med samma problem. Just som vi pratar om det här kommer lokaltidningen Mitt I med uppslaget ”Ingen skola har plats för Oskar”. Där berättas om att skola efter skola har misslyckats med att möta Oskars särskilda behov. Ett muntligt löfte från en chef på socialtjänsten och ett besök på en specialskola – som de tackade ja till – var plötsligt inte värt något. Nu heter det att ­sonen måste utredas vidare.
”Vi hade blivit lovade plats och det finns ingen tid att vänta på en ny utredning. Det är nog viktigt med rutiner för ett barn som är friskt men ännu viktigare för ett barn med diag-noser”, säger mamman i tidningen (den 15 januari).

En till vän, Angelica, har varit med om en liknande resa. Även hon berät­tar att så fort socialtjänsten får reda på att man är ensamstående så betraktas man som dålig förälder.
– Under de här två åren som min son missat skolan har skolan och BUP så många gånger sagt till mig att budgeten inte räcker för den utbildning han behöver. Det tog ett helt år för BUP att få klart utredningen (som kan gå mycket fortare). Han lider bland annat av drag av autism. Under de här åren var han sjukskriven. Skolan har plikt att ordna med hemundervisning, men det har den inte gjort.
– Jag har fått strida så, läsa på en massa, kontaktade skolchefen för ­hela Stockholm. Till slut togs frågan upp på stadsdelsnämndens möte och nu har han äntligen blivit inskriven på en specialskola, där han har gått i en vecka.
Sista ordet får gå till Karin och självhjälpsgruppen:
– Vi som drabbas får höra att vi är problemet. De vill isolera oss. Det kan vi inte gå med på. Det är ett systemfel. Hör av er till mig. Tillsammans kan vi bli starka!

Intervju: Elin Gauffin

Annons

170 elever strejkade på Södermalmsskolan

Över 170 elever strejkade den 24 maj på Södermalmsskolan i Stockholm. De strejkade mot rektorns beslut om att “flytta” lärare från bland annat högstadiet till mellanstadiet, på grund av de saknar behörigheten som krävs enligt Björklunds nya skollag (som träder i kraft 2015).

Rektorn på Södermalmsskolan, Nina Jonsson, har gett de utsatta lärarna tre veckors varsel trots att skollagen inte träder i kraft förrän om fyra år.
Elevkampanjen träffade idag tre av de elever som deltog på strejken på Södermalmsskolan.

Hanna Tenenvaum, som går i 8:an på södermalmsskolan med inriktning litteratur-drama, berättar att två av de lärare som varslats (Per Shalin och Lennart Wigström) ärde bästa lärarna på skolan samt att det var dem som startade litteratur-drama inriktningen.Två andra elever,
Puh Koivisto och Axel Lyssarides, instämmer.

Fortsätt läsa ”170 elever strejkade på Södermalmsskolan”

Lunchprotest mot CUF:arna

En kort lunchdemonstration hölls av Elevkampanjen utanför Centerpartiets lokal i Gamla stan i Stockholm förra fredagen. Med kampanjen Unga kräver jobb och grön framtid framförde Elevkampanjen en svidande kritik mot CUF:arna.

Unga kräver jobb och grön framtid protesterade utanför Centerpartiets lokal i Gamla stan i Stockholm förra fredagen.

Fortsätt läsa ”Lunchprotest mot CUF:arna”

Gatuteater på Hamngatan mot bankchefernas snabba cash

Teaterturnén mot bankchefernas bonusar går nu vidare. I torsdag intogs Hamngatan av Unga Kräver Jobb och Grön Framtid. Hamngatan är den gata i Sverige där storbankerna har sina huvudkontor.

Med erfarenheterna från förra manifestationen i Haninge i ryggen så tog vi upp det hela en nivå. Med megafon och banderoll, tillsammans med namnskyltar på alla karaktärerna (bankdirektör, arbetslös, fackpamp etc) så syntes vi riktigt bra.

Responsen från dem som gick förbi var blandad, många stannade till en liten stund för att se på teatern.
– Det är helt rätt att ni kämpar på! Det är helt sjukt att sjuka ska tvingas jobba när unga går utan jobb, sa en pensionär som gick förbi.
Den kanske roligaste kommentaren kom från en bankdirektör:
– Men nej, jag kan ju inte ta emot ett sådant flygblad, jag är ju bankdirektör!

Kampanjen Unga Kräver Jobb och Grön Framtid går nu vidare! Kampanjen stödjer helhjärtat det fackliga Jobbupproret och kommer att mobilisera till dess möten och demonstrationer.

Joel Eriksson


Gatuteater mot bankbonusar

Storbankernas direktörer får dela på 5 miljarder kronor. Detta efter ett år då de försatt ekonomin i kris. För att åskådliggöra detta satte Unga Kräver Jobb och Grön Framtid upp en gatuteater utanför Swedbank i Haninge centrum, som för dagen fick byta namn till Swedpank.

– Insamlig till min bonus, vi har ba­ra fått dryga miljonen i kompensation!, provocerade Mattias Bernhardsson, utklädd till bankdirektör.
Svaren lät inte vänta på sig:
– Bankerna har fått 20 miljarder kronor i räddningspaket. Var är räddningspaketet till välfärden och till jobben?, utbrast de ”unga och arbetslösa”.
Även förbipasserande engagera­de sig i teatern och kom med förslag till bra repliker.

Gatuteatern kommer att sättas upp fler gånger.
På det första Unga Kräver Jobb och Grön Framtid-mötet på Kulturama bestämdes att nästa teater kommer att utspela sig utanför Swedbank på Hamngatan kl 15.00 på torsdag.

Joel Eriksson

”Varje månad får jag 10 000 mindre än när jag jobbade”

När mötesturnén ”Jobben, klimatet och Köpenhamn” kom till Mälardalen var arbetslösheten den stora frågan.

I Köping präglas hela samhället av krisens effekter. I början av 2008 var arbetslösheten i länet 8,6 procent, i slutet på 2009 var den 11,6 procent. För kommunerna Köping, Arboga och Kungsör är det en 350-procentig ökning – värst i hela landet.

Fortsätt läsa ””Varje månad får jag 10 000 mindre än när jag jobbade””

Jobben, klimatet och Köpenhamn

– Hur kan kan vi bygga upp en kamprörelse för att försvara jobben och stoppa klimathotet? Vad är det socialistiska alternativet? Det är temat på över 25 offentliga möten som Rättvisepartiet Socialisterna arrangerar de närmaste veckorna. På mötena lanseras också kampanjen Unga Kräver Jobb & Grön Framtid, plus diskussioner inför avtalsrörelsen och kommande klimatprotester.

Se annonser publicerade nedan för mer info om var och när öppna möten kommer att hållas i Stockholm.

Artiklar om klimatet, avtalsrörelsen och kampanjen Unga kräver jobb och grön framtid:

Kapitalismens klimatfiasko i Köpenhamn

Avtalsrörelsen – För trygga jobb

Elevkampanjen: Vi kräver jobb och grön framtid!

Kämpaglöd på vintrigt läger

Elevkampanjens årliga vinterläger hölls detta år i Luleå från söndagen den 3 till tisdagen den 5 januari. Drygt 40 personer tog sig till Luleå för tre dagar av politis­ka diskussioner.

Stormöte om kampanjen "Unga kräver jobb och grön framtid" på vinterlägrets första dag. Talare: Bilbo Göransson, ungdomsansvarig i Kommunal sektion 28 och medlem i RS Tensta, Johanna Evans, ordförande Elevkampanjen. Mötesordförande var Sven-Mikael Nyqvist, RS Piteå.
Stormöte om kampanjen "Unga kräver jobb och grön framtid" på vinterlägrets första dag. Talare: Bilbo Göransson, ungdomsansvarig i Kommunal sektion 28 och medlem i RS Tensta, Johanna Evans, ordförande Elevkampanjen. Mötesordförande var Sven-Mikael Nyqvist, RS Piteå.

På söndagen hölls ett seminariepass om bland annat fyra år med Reinfeld och avtalsrörelsen 2010. På kvällen hölls ett stormöte om kampanjen ”Unga kräver jobb och grön framtid”. Både under seminarierna och stormötet hölls bra diskussioner med flera fina exempel på Elevkampanjens arbete.
Elevkampanjens arbete diskuterades även ur ett globalt perspektiv, med förslag på lärdomar att dra från liknande kampanjer i bland annat England och Wales.
Under måndagen hölls det intressanta seminarier på morgonen kring teman som ”Sagan om den svenska modellen” och ”Stalinismens kollaps”. Efter lunchen fortsatte seminariepassen med intressanta ämnen som ”Nazismen på 1930-talet” och ”Kampen för att återupprätta asylrät­ten – Stoppa Fort Europa”.
På kvällen hölls ett nytt stormöte om kampen mot Sverigedemokrater­na och nazismen.
Lägret avslutades på tisdagen vid lunchtid efter ett sista pass med semi­narier.

Jag är säker på att alla lämnar lägret med nya kunskaper, nya infallsvinklar och med en ny kämpaglöd!

Paula Dahlberg

Röster från vinterlägret

Patricia Degerman:
– Det har varit jättebra och det är kul att få vara här i Luleå, en bra avspark på året. Bäst var Unga kräver jobb och grön framtid med tanke på att jag själv är ungdom och vill ha jobb.

Toni Vierto:
– Väldigt bra och skolande, seminarierna har varit fantastiska!  Jag har fått mer fördjupning och många nya argument att använda.

Intervjuer: Martin Wihlén

Hälsning från Elevkampanjen Luleå

Använd jul- och nyårsledigheten för att ladda de politiska batterierna, samtidigt som du träffar socialister från hela Sverige. I år arrangeras Elevkampanjens läger för första gången någonsin i Luleå!

Det kommer att var stormöten med direktrapporter från Köpenhamn och hur klimatkampen kan gå vidare, seminarier om varför kapitalismen krisar, avtalsrörelsen 2010 och ”WTF Fredde – fyra år med Reinfeldt”.
Offensivs gruvstrejksspecial följs upp med strejkseminarium och filmvisning från strejken.
Bland alla seminarier att välja på finns till exempel antinazism, asylrätt, dialektisk materialism, valet 2010 och Latinamerika.

Dessutom finns det gott om tid att bara umgås, bada bastu eller ta en skidtur.
Boka in den 3-5 januari nu och anmäl dig till ansvarig på din ort eller på 0733-973 689!

/Elevkampanjen Luleå