AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna

images|cms-image-000006185

Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att betala mellan 2 500 och 3 500 kronor var i böter för deltagande i ”olovlig konflikt”. Det är de högsta böter som AD någonsin har utdömt mot enskilda arbetare. Att böterna varierar i storlek beror på att AD särskilt vill straffa de sopgubbar, totalt 29, som man anser har varit pådrivande.

”Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sopstrid som inleddes i samma ögonblick som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning”

Dessutom döms sopgubbarna och deras fackförbund Transport att ”ersätta Biltrafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kronor, varav 528 000 konor avser ombudsarvode. Av det förstnämnda beloppet ska Svenska Transportarbetareförbundet betala 278 963 kronor samt var och en av arbetstagarna betala 5 693 kronor” (AD: Dom nr 14/18).
Det står helt klart att sopgubbarna straffas extra hårt för att man har varit en kämpande arbetsgrupp. Hela domen genomsyras av att det är sopgubbarnas kollektiva agerande och sammanhållning som motiverar ett kännbart och unikt straff. Syftet är också att skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning.
Böternas nivå ska vara ”avhållande”, skriver AD i domen och hänvisar till den ändring av medbestämmandelagen (MBL) som gjordes av S-regeringen 1992 och som innebar att om inga ”förmildrade omständigheter” fanns skulle böter för deltagande i ”olovlig konflikt” höjas till 2 000 kronor, vilket i dagens penningvärde enligt AD är 3 000 kronor.
Att AD sedan dömer 29 sopgubbar till ett ännu högre belopp beror enligt klassdomstolen på att det i deras fall inte finns ”försvårande eller förmildrade omständigheter” och att de heller ”aldrig har tagit avstånd från strejken”.

Continue reading ”AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna”

Annonser

Dags att kämpa för strejkrätten

images_cms-image-000006015

Av Arne Johansson

Efter lång tids tystnad har äntligen flera LO-fack börjat ta ställning mot förslagen om inskränkningar av strejkrätten. Inskränkningarna övervägs av den utredning som regeringen har beställt med anledning av den segslitna konflikten i Göteborgs hamn.

Continue reading ”Dags att kämpa för strejkrätten”

Farligt svaga reaktioner mot inskränkt strejkrätt

images_cms-image-000006005

Av Arne Johansson

Den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har, flera månader innan den utredning som har motiverats med hänvisning till konflikterna i Göteborgs containerhamn ska vara klar den 31 maj, upprepat att strejkrätten troligen kommer att begränsas, då arbetet i hamnen ”inte fungerar som den svenska modellen ska”.
Att detta också får stöd av IF Metalls förbundstoppar samtidigt som motreaktionerna hittills har varit få och svaga på alla nivåer inom facken vittnar om skäl till allvarlig oro för hälsan inom de svenska fackföreningarna.
Continue reading ”Farligt svaga reaktioner mot inskränkt strejkrätt”

Minnesstund för Kristallnattens Offer – Aldrig Mer Fascism

 

 

79 år efter Kristallnatten hölls en manifestation utanför LO-borgen på Norra Bantorget i Stockholm för att minnas offren. Evenemanget arrangerades av Unga Byggare.

Unga Byggares eget budskap var tydligt:

”Den 9 november minns vi nazismens offer på årsdagen av Kristallnatten som ägde rum 1938. Tusentals judar fördes till koncentrationsläger och butiker samt möteslokaler vandaliserades. Detta blev startskottet för förintelsen.

Continue reading ”Minnesstund för Kristallnattens Offer – Aldrig Mer Fascism”

”Vi behöver ta strid både inom och utanför facken”

fa00f-sopstrid

Fackligt möte med tågförare, sopgubbar, hamnarbetare och sjukvårdsanställda

Seko Pendelklubbens fackliga möte igår tog sikte på att ta kampen både inom och utanför facken. Mötets tema var: ”Upphandling, privatisering och avtalsdumpning. Hur sätter vi stopp?”

Continue reading ””Vi behöver ta strid både inom och utanför facken””

Upphandlingsskandal ger fortsatt sopkaos i Stockholm

13e9e-img_4179
Sopgubbar ute i kamp i somras

Rättvisepartiet Socialisterna kräver återtagande av sophämtningen i kommunal regi, att samtliga sopgubbar återanställs samt återgång till de tidigare löne- och arbetsvillkoren

Av Per Olsson

Sopberget växer i Stockholm efter att skandalbolaget Reno Norden och Suez har tagit över all sophämtning i staden. De båda bolagens anställda har påtvingats sämre lönevillkor och massor av övertid. Många är inhyrda, jobbar för underleverantörer och personalomsättningen är stor.
Det var precis detta som Stockholms sopgubbar – de som fick sparken från Reno Norden och de som jobbade för den tidigare entreprenören Liselotte Lööf – varnade för.

Continue reading ”Upphandlingsskandal ger fortsatt sopkaos i Stockholm”