Löfven vill sälja ut arbetsrätten

images_cms-image-000007071
Foto: Wikimedia Commons / Simon Legner

Av Per Olsson

I sin iver att vinna över de antifackliga partierna Centern och Liberalerna har Socialdemokraterna och Stefan Löfven öppnat för nya eftergifter.

Fortsätt läsa ”Löfven vill sälja ut arbetsrätten”

Annonser

Kommunal i Stockholm tar ställning mot inskränkning av strejkrätten

Foto: Natalia Medina

Igår röstade Kommunal Stockholms läns representantskap med 157 röster mot 35 för att försvara strejkrätten. Avdelningen är den största inom Kommunal. Fortsätt läsa ”Kommunal i Stockholm tar ställning mot inskränkning av strejkrätten”

Inskränkt strejkrätt ett allvarligt hot

images_cms-image-000006514.jpg

Svenskt Näringsliv har alla skäl vara nöjda med de fackliga ledningarna. Det gemensamma förslaget inskränker strejkrätten och backar upp en av landets mest aggressiva arbetsköpare, APM Terminals i Göteborgs hamn.

Den hårda konflikten i Göteborgs hamn kommer från APMT:s agerande mot Hamnarbetarförbundet, som organiserar 80 procent av de anställda i hamnen. Högerpolitiker, regeringen och Svenskt Näringsliv har framställt det som att Hamnarbetarförbundet genom sina strejker ”hotar svensk ekonomi”. I själva verket strejkade Hamn 4:an 8 timmar under 2017, medan arbetsgivarna genomförde lockout av nattskiftet, totalt 371 timmar.
APMT har begärt att få bestämma vilka som ska företräda hamnarbetarna. De drog in lönen för hamnarbetarnas ordförande, som jobbade fackligt på heltid. Arbetsdomstolen beslutade i februari att bolaget hade rätt att göra så. Enligt domen har APMT ingen skyldighet att följa arbetsrättsliga lagar, som förtroendemannalagen, om facket saknar kollektivavtal. APMT har också avskedat över 80 bemanningsanställda hamnarbetare det senaste året.
Hamnarbetarförbundet attackeras därför att förbundet är aktivt och kämpande. Det ligger därför i alla fackligt aktivas intresse att försvara dem mot angreppen.

Fortsätt läsa ”Inskränkt strejkrätt ett allvarligt hot”

Stark manifestation för bättre arbetsmiljöer

images_cms-image-000006380

Förra året dog 55 arbetare på jobbet

En liten men slagkraftig manifestation för anständiga arbetsmiljöer genomfördes i Stockholm under Workers Memorial Day den 28 april.

Det är en internationell minnesdag för att hedra alla de arbetare som har dött, skadats och farit illa på jobbet. Under 2017 dog bara i Sverige 55 arbetare på jobbet.
I ett demonstrationståg från Norrmalmstorg, arrangerat av Seko Stockholm, Transport avd 5 och Byggnads och Unga byggare Stockholm-Gotland, bars också en symbolisk begravningskista till ett möte på Mynttorget. I en ceremoni ledd av byggnadsarbetaren Kent Johansson lades arbetshandskar ned för var och en av de dödade på byggarbetsplatser i landet, innan en tyst minut.
Andra talare var Lisa Ledin, Unga byggare, Katrin Nörthén, Förskoleupproret, Martin Fröjd, Transport, och Kadir Kasirga från Seko, som reste krav på mer resurser till Arbetsmiljöverket, fler skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer.

Fortsätt läsa ”Stark manifestation för bättre arbetsmiljöer”

AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna

images|cms-image-000006185

Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att betala mellan 2 500 och 3 500 kronor var i böter för deltagande i ”olovlig konflikt”. Det är de högsta böter som AD någonsin har utdömt mot enskilda arbetare. Att böterna varierar i storlek beror på att AD särskilt vill straffa de sopgubbar, totalt 29, som man anser har varit pådrivande.

”Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sopstrid som inleddes i samma ögonblick som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning”

Dessutom döms sopgubbarna och deras fackförbund Transport att ”ersätta Biltrafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kronor, varav 528 000 konor avser ombudsarvode. Av det förstnämnda beloppet ska Svenska Transportarbetareförbundet betala 278 963 kronor samt var och en av arbetstagarna betala 5 693 kronor” (AD: Dom nr 14/18).
Det står helt klart att sopgubbarna straffas extra hårt för att man har varit en kämpande arbetsgrupp. Hela domen genomsyras av att det är sopgubbarnas kollektiva agerande och sammanhållning som motiverar ett kännbart och unikt straff. Syftet är också att skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning.
Böternas nivå ska vara ”avhållande”, skriver AD i domen och hänvisar till den ändring av medbestämmandelagen (MBL) som gjordes av S-regeringen 1992 och som innebar att om inga ”förmildrade omständigheter” fanns skulle böter för deltagande i ”olovlig konflikt” höjas till 2 000 kronor, vilket i dagens penningvärde enligt AD är 3 000 kronor.
Att AD sedan dömer 29 sopgubbar till ett ännu högre belopp beror enligt klassdomstolen på att det i deras fall inte finns ”försvårande eller förmildrade omständigheter” och att de heller ”aldrig har tagit avstånd från strejken”.

Fortsätt läsa ”AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna”

Farligt svaga reaktioner mot inskränkt strejkrätt

images_cms-image-000006005

Av Arne Johansson

Den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har, flera månader innan den utredning som har motiverats med hänvisning till konflikterna i Göteborgs containerhamn ska vara klar den 31 maj, upprepat att strejkrätten troligen kommer att begränsas, då arbetet i hamnen ”inte fungerar som den svenska modellen ska”.
Att detta också får stöd av IF Metalls förbundstoppar samtidigt som motreaktionerna hittills har varit få och svaga på alla nivåer inom facken vittnar om skäl till allvarlig oro för hälsan inom de svenska fackföreningarna.
Fortsätt läsa ”Farligt svaga reaktioner mot inskränkt strejkrätt”