Rör inte ungdomsgården Reactor i Husby!

images_cms-image-000006908
Foto: Stockholms stad

Av Arne Johansson

Det har ett tag gått lösa rykten om planer på en flytt av ungdomsgården Reactor i Husby upp till Husby Centrum, där vissa kommunala verksamheter ska placeras ut i det snart renoverade gamla Husby träff. Men beskedet till det 40-tal oroliga ungdomar, både killar och tjejer, som tagit sig till stadsdelsnämndens möte om att beslutet redan var fattat slog ned som en bomb.

Diskussionen gick fortfarande varm utanför mötet förra torsdagen när Offensiv kom dit precis då den öppna frågestunden just hade avslutats.  Fortsätt läsa ”Rör inte ungdomsgården Reactor i Husby!”

Förortsforum 2018: Bygg om Sverige jämlikt och hållbart

Rrriotsamba uppträdde på Husby torg. (foto: Natalia Medina)
Rrriotsamba uppträdde på Husby torg.

Av Sebastian Olsson

Förortsforum för rättvisa i Husby den 19 maj samlade trots strålande sommarväder 111 deltagare i Folkets Husby, både boende på Järva och aktiva i en rad förorts- och välfärdsorganisationer och nätverk. 

Fortsätt läsa ”Förortsforum 2018: Bygg om Sverige jämlikt och hållbart”

”För bostäder och riktiga jobb åt alla”

Vi tackar för inspelet, var reaktionen från Lasse Holmström, ordförande för Byggnadsarbetarförbundets avdelning för Stockholm och Gotland, på inbjudan från Norra Järva Stadsdelsråd till ett Järva Café-möte i Husby träff den 7 mars. Vi vill bygga för bostäder och riktiga jobb åt alla”, lyder mötets rubrik.

Mötet hålls i ett mycket viktigt skede för såväl förortens många arbetslösa och undersysselsatta som för Byggnads. Öppen droghandel och flera dödsskjutningar understryker att goda råd nu är dyra för att bryta trenden mot ständigt ökade klyftor. Mötet hålls samtidigt i ett läge där regeringen har bjudit in Allianspartierna till överläggningar om åtgärder mot den akuta bostadskrisen och där en avtalsrörelse har börjat, där kraven på sänkta lägstalöner för nyanlända, ungdomar och långtidsarbetslösa samtidigt haglar från såväl arbetsgivarna som Allianspartierna.

”När vi har akut bokris och Sverige behöver bygga 700 000 bostäder på tio år, varav en stor del i Stockholmsregionen, ska inga unga behöva gå arbetslösa i Järvas förorter”, skriver stadsdelsrådet på Facebook-eventet, och fortsätter:

”Sverige behöver inte subventionerade trädgårdsjobb i rika människors hem, sänkta lägstalöner eller lönedumpade introduktionsanställningar. Precis som byggfacken vill vi nu istället se riktiga byggjobb till avtalade löner åt Järvas arbetslösa tillsammans med lärlingsplatser, yrkesutbildningar och upphandlingar som ställer krav på lokal rekrytering.

Norra Järva Stadsdelsråd välkomnar därför Byggnads avdelning för Stockholm och Gotland till Husby träff! När staden väl byggs skapas också ännu fler riktiga jobb inom skola, vård, omsorg, kollektivtrafik, handel och service!”

Det är inför mötet viktigt att veta att arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier (BI) toppar sin kravlista inför vårens viktiga avtalsrörelse med en särskild låglöneanställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Detta görs med regeringens önskemål om ”ett snabbspår in i byggbranschen” som argument, samtidigt som BI också vill frysa lägstalönerna och avskaffa de ackordslöner som tvingar dem att förhandla lokalt med facken var tredje månad.

Löneläget i de introduktionsanställningar som de vill införa skulle enligt BI:s modell ligga på endast 65 procent av lägstlönen för en utbildad byggnadsarbetare, vilket enligt LO:s tidning Arbetet skulle betyda runt 17 000 kronor i månaden. Först efter 18 månader med en sådan anställning skulle de nyanlända eller långtidsarbetslösa kunna gå in i en lärlingsutbildning, som kan vara i flera år.

Förortens folkrörelser behöver mobilisera till gemensam strid med facken, hyresgästföreningen med flera.

Byggfacken Byggnads, Målarna och Elektrikerna, som i årets avtalsrörelse förhandlar gemensamt med de två andra facken SEKO och Fastighets inom det så kallade 6F-samarbetet, är upprörda över hoten mot kollektivavtalen och inleder avtalsrörelsen med helt andra krav. Dessa inkluderar höjda lägstalöner med minst 800 kronor per månad och höjda löner med minst 3,2 procent (vilket är något mer än industrifackens krav på 2,8 procent).

Att Allianspartierna och Byggarbetsgivarna nu tar strid för sänkta löner för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa, samtidigt som de tillsammans med fastighetsägarna bedriver en kampanj för ökad vinst genom höjda marknadshyror, kan bara bli en ny och extrem fattigdomsfälla.

Att de samtidigt tycks få med sig regeringen på att segregera framtidens boendestandard ytterligare med billigare bostäder genom förenklade byggregler, lägenheter utan kök och möjlighet att bygga bullerstört för unga och låginkomsttagare är ett annat av tidens många illavarslande tecken.

Gentemot denna utveckling är det hög tid att förortens folkrörelser tar gemensam strid med såväl fackföreningsrörelsen som hyresgäströrelsen.

Bostadskrisen, i kombination med en avreglerad bo-, finans- och byggsektor, kräver ett akut svar i form av en ny statlig, demokratisk och socialistisk planering för ett massivt bygg- och renoveringsprogram som också garanterar tiotusentals riktiga jobb till förorternas många arbetslösa. Om byggbolagen och bankerna står i vägen för detta borde de snarast förstatligas.

De cirka 100 miljarder kronor som enbart bankerna tänker dela ut till aktieägarna borde bli en bra grundplåt för de storskaliga samhällsinvesteringar som nu är absolut nödvändiga.

Arne Johansson

 

Samling i Rågsved för trygghet och satsningar

Efter skottlossning utanför bostadshus i Rågsved samlade nätverket Rågsvedspäron på torsdag till manifestation på torget och möte i Folkets Hus. Omkring 80 personer trotsade kylan för att diskutera trygghet i Rågsved. 

Banderoll tryggare Rågsved
På torget berättade Lina Westerlund från föräldranätverket Rågsvedspäron om bakgrunden. Hon citerade hur en mamma beskrivit skottlossningen på Sköllerstagatan den 1 januari: ”Kulorna gick in i ett fönster inte mer än 100 meter bort och hylsor hittades utanför. Jag tog min fem månaders dotter och satt på golvet under fönstret för jag visste inte om de skulle komma körandes och dra av en skottsalva till…”.
Manifestationen samlades kring parollerna:
– Aldrig mer skottlossning bland våra hus
– För satsningar på skola, kultur och föreningsliv
– Samverkan för ett tryggt Rågsved för alla
På torget talade Anna König Jerlmyr, gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad, som ville förstärka polisen. Ulf Walther, ordförande i stadsdelnämnden för Enskede-Årsta-Vantör, talade också om nämnden verksamhet i Rågsved. Per-Åke Westerlund, Rättvisepartiet Socialisterna, tog sin appell upp vad som leder till otrygghet – nedrustningen av offentlig service, inte minst skolan, hyrorna och bostadsbristen, rasism och diskriminering, men också kriminalitet och droger. Grunden är den orättvisa högerpolitiken. Med exempel från Husby uppmande till fortsatta möten för att sätta press på bostadsbolag, politiker och myndigheter.
På mötet redogjorde Leif Rönngren för Folkets hus omfattande verksamhet: läxläsning, nattvandring, hjälp att förstå och överklaga myndigheters beslut, stöd till boxningsklubben mm. Även polisen deltog och svarade på frågor. Skottlossningen är fortfarande ett ouppklarat brott. Andra föreningar och kommunal verksamhet i området presenterades.
Abdullahi Mohyaddin, vice ordförande för Somaliska Föreningen var en av deltagarna:
– Jag hörde själv skotten på nyårsdagen. Det är mycket viktigt att vi samlas så här för att försvara Abdullahitryggheten i Rågsved. Vi behöver formulera krav och dämpa oron.
Lina Westerlund från arrangörerna kommenterade efteråt:
– Själva skottlossningen är förstås en polisiär fråga, men vi tänkte att någonting måste vi väl ändå kunna göra! Så tänkte vi att det görs säkert redan en massa bra saker och att det vill vi lyfta fram och samlas kring.
– Med manifestationen på torget ville vi markera mot den skottlossning som ägde rum bland våra bostadshus att det är fan inte okej! Men vi ville också sända ut ett positivt budskap till oss själva och alla boende i området genom att samla alla goda krafter som på olika sätt jobbar för trygghet och gemenskap.
Lina på mötet– Det öppna mötet gav en möjlighet till oss boende att ställa frågor till såväl polis som politiker, men var viktigt också för kontakten mellan oss boende och verksamma i området. Genom ökad samverkan och stärkt gemenskap har vi en god grund att stå på för att tillsammans möta orättvisor och skapa trygghet nu och framöver!

Alla partier emot bygge på fotbollsplan

Offensiv har tidigare skrivit om hyresgästernas kamp för att förhindra att ett höghus byggs på en fotbollsplan i Dalen, södra Stockholm. På manifestationen för fotbollsplanen den 11 juni deltog två tjänstemän från stadsdelsförvaltningen, de lyssnade noga på alla talare, hörde sig för och inspekterade platsen. I sin skrivelse som kom nu i augusti har förvaltningen helt gått på hyresgästernas linje. Tjänsteutlåtandet menar, som alla andra, att bygget av studentlägenheter är välkommet men att platsen är illa vald.
img_4666-1
Det framhålls i utlåtandet att Dalen redan är mycket tätt bebyggt och med få öppna trygga ytor. Att fotbollsplanen utgör en viktig samhällelig funktion vilket rimmar väl med det ”allt mer ökande intresset för bland annat spontanfotboll i Stockholm”. Den enda andra fotbollsplanen i det extremt barntäta
området ligger alldeles för långt bort för yngre barn att ta sig till. Förvaltningen har även tagit fasta på de vackra träden som växer längst planen och att det är svårt att föreställa sig att den trånga väl trafikerade gatan skulle kunna fungera som angöringsplats under byggtiden. De ger också en känga till den tråkiga ariketkturen.
Som alternativ byggplats hänvisar förvaltningen till en gräsplätt vid Gamla Dalarövägen. Detta har Lokala Hyresgästföreningen – LH – Rönnbärsgården tidigare poängterat skulle öka integrationen i det välbärgade villatäta Gamla Enskede.
Den 20 augusti röstade alla partier i stadsdelsnämnden för tjänsteutlåtandet – dvs emot att bollplanen bebyggs. Dock är inte saken avgjord.

Fortsätt läsa ”Alla partier emot bygge på fotbollsplan”

Stockholm – klassklyftornas stad

Kapitalismens kriser och en medveten nyliberal klasspolitik har lett till ökande orättvisor och nyfattigdom. Foto: Arlid, Flickr CC.
Kapitalismens kriser och en medveten nyliberal klasspolitik har lett till ökande orättvisor och nyfattigdom. Foto: Arlid, Flickr CC.

I Stockholms innerstad har inkomsterna ökat med 64 procent, men i fattiga Skärholmen bara med en procent, mellan åren 1991 och 2012. ”Ojämlikheten syns redan i munnen på våra barn […] Bland treåringar i Rinkeby-Kista är tandkaries 13 gånger vanligare än på Kungsholmen.” Kvinnor på rika Östermalm lever i snitt åtta år längre än män i fattiga Skärholmen. Skillnadernas Stockholm heter Stockholm stads kommission för ett socialt hållbart Stockholms första rapport. Den blottlägger de växande och extrema klassklyftorna och dess konsekvenser. Fortsätt läsa ”Stockholm – klassklyftornas stad”

Är att tänka på barnen egoism?

Barnens fotbollsplan ska jämnas med marken för att ge plats åt nya lägenheter. Klassperspektivet blir tydligt då stadsbyggnadskontoret vägrar att istället bygga lägenheterna vid outnyttjade platser i närheten av villaområdena. Foto: Elin Gauffin.
Barnens fotbollsplan ska jämnas med marken för att ge plats åt nya lägenheter. Klassperspektivet blir tydligt då stadsbyggnadskontoret vägrar att istället bygga lägenheterna vid outnyttjade platser i närheten av villaområdena. Foto: Elin Gauffin.

Debatten om byggandet i Stockholm är het. Så var turen kommen för oss på Rönnbärsgården och Hasselgården att gå på stadsbyggnadskontorets samråd eftersom Svenska bostäder (SB), på stadens uppdrag, planerar att bygga 50 lägenheter nära oss, på barnens fotbollsplan.
Har en inte sett platsen är det svårt att föreställa sig hur liten yta det är fråga om. Har en sett platsen är det svårt att föreställa sig att de på allvar vill klämma in 50 lägenheter där intill spåret. Fortsätt läsa ”Är att tänka på barnen egoism?”