Varning för höjda SL-priser

Tamsons & co öppnar för ännu en höjning av biljettpriset, när klimat och rättvis tillgång till staden kräver det motsatta (Foto: FrankieF / Flickr CC).
Fortsätt läsa ”Varning för höjda SL-priser”
Annons

Miljöpartiet höjer SL-priset för kollektivtrafikanter

Miljöpartiet fortsätter sin marsch högerut. Förra året satte en proteststorm stopp för Moderaternas och övriga Alliansens försök att höja priset på SL-kortet. Rättvisepartiet Socialisterna var en del i detta. Våra insamlade 7 400 namn mot prishöjning lades till Skiftets 41 887 namn. Vi demonstrerade även två gånger utanför landstingshuset tillsammans med bussförare och tågförare som också kämpade mot nedskärningar inom kollektivtrafiken.

11136716_10205720550106089_1334062675863657527_n

Det var en seger när prishöjningen stoppades. Däremot stoppades inte miljardrullningen till konsulter och de kostsamma upphandlingsprocesserna av all kollektivtrafik och mycket sjukvård, varför ekonomin i landstinget går fortsatt dåligt.

Förra veckan hade Socialdemokraterna samtal med Alliansen. S var beredda att gå med på en prishöjning av SL-kortet mot att inga pengar skulle tas från välfärden, att busstrafiken skulle återställas och att upprustningen av Roslagsbanan skulle skjutas upp.

Istället har alltså Miljöpartiet gjort upp med Alliansen om en höjning på 40 kronor vid årsskiftet och en vidare höjning på 3,3 procent de två följande åren som innebär att kortet kommer att kosta 885 kronor om tre år.

Det värsta slaget mot miljö och klimat är att biljetten för enkelresa höjs från dagens 25 kronor till 30 kronor – en 20-procentig höjning! Detta slår hårt mot de som cyklar och åker kollektivt ibland och det minskar bilisters benägenhet att ställa bilen.

Att zonerna i kollektivtrafiken avskaffas och en enhetstaxa införs är bra. Men i övrigt är det skrämmande hur lite Miljöpartiet har fått igenom med detta svek. Fyra busslinjer som skulle ha lidit nedskärningar – direktbussar till Jordbro, Dalarö, Ösmo och Nynäshamn – fredas nu. Men bussar på 94 andra linjer försvinner. Tvärbanans Kistagren ska ha byggstart nästa år och spårvagnen i City gå ända fram till T-centralen. Det är tveksamt om detta är en satsning då byggandet skulle ha ägt rum hur som helst.

Att Miljöpartiet är helt inne i tänket om att kollektivtrafik ska kosta mer visas av att de tillsätter en utredning som ska se om indexreglering ska ske automatiskt, som i Västra Götaland där priset stiger med övrig prisutveckling.

– Istället för att ha kraftiga höjningar vart fjärde år vill vi ha indexreglering, då är det lättare att planera, säger Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd för MP i Stockholms läns landsting, till Offensiv och får följdfrågan om sänkta priser på kollektivtrafik inte ens finns med som alternativ:

– Om förutsättningarna fanns skulle vi vilja det.

Men om man som Miljöpartiet nu förbinder sig till att göra upp om dessa taxefrågor med M, C, L och KD inför varje budget har man liksom redan bestämt sig. Förutsättningar är en kampfråga. Genom kamp underifrån som förra året kan förutsättningar skapas. Nu vet vi att vi inte kommer att få Miljöpartiets hjälp.

Denna omsvängning i Stockholms landsting är en symbolisk viktig fråga och innebär att Miljöpartiet bryter sig loss från de rödgröna och kliver in i det blåa lägret.

Elin Gauffin

Bilden från SEKOs demonstration mot upphandlingar och nedskärningar maj 2015.

SEKO1

Seko i kampanj för att förstatliga järnvägsunderhållet

Fackförbundet Seko drar i nästa vecka igång en kampanj med krav på att Stefan Löfven ska infria sitt vallöfte om att förstatliga järnvägsunderhållet. Det ska ske med affischer i tunnelbanan, pendeltågen och ett 40-tal stationer landet runt. Även 25 000 exemplar av Seko:s kampanjtidning Spårfel ska delas ut tillsammans med SSU och Ung vänster. På kampanjsidan Spårfel.se finns också flera korta och slagkraftiga youtubefilmer.

Om detta berättade Seko Stockholms ordförande Johnny Naderus när Seko Tunnelbanan tillsammans med de andra Sekoklubbarna inom Stockholms spårtrafik och Seko Stockholm måndagen den 9 november höll ett gemensamt seminarium som en del av sin kampanj i Stockholm på temat Kollektivtrafik för alla.

Också en demonstration och utfrågning av politiker ingår i konceptet, som framför allt tar sikte på att öka trycket på den i Seko:s ögon mest motspänstiga infrastrukturministern Anna Johansson (S).

– Vi ska visa vad vi tycker om tågkaoset, menar Seko.

Det eftersatta underhållet kommer förr eller senare att leda till en allvarlig olycka om inte krafttag tas för en annan politisk kurs. Foto Göran Fält

Mötet inleddes med en rapport och utfrågning av Pat Collins från det brittiska järnvägsfacket RMT, som inspirerar Seko genom att redan ha lyckats återta järnvägsunderhållet efter de katastrofala erfarenheterna av den brittiska privatiseringen år 1994, som bland annat ledde till tre svåra olyckor.

Ett huvudsyfte med den brittiska privatiseringen sades var att öka investeringarna med hjälp av privat kapital.

– Men det privata kapitalets andel av investeringarna blev mindre än en tiondel, medan subventionerna till de privata entreprenörerna ökade med 50 procent, berättade Collins.

Inte ett enda av alla fyra huvudlöften om ökade investeringar, ökad trafik, bättre service och ökad effektivitet infriades. Resultatet blev sämre service, sämre säkerhet, sämre villkor för de anställda och mindre, inte mer, valuta för skattepengarna.

– Entreprenörerna gjorde goda profiter på bekostnad av skattebetalarna, men de gick inte tillbaka till järnvägen, berättade Collins.

RMT, som hela tiden har bekämpat privatiseringen, fick efter den svåra järnvägsolyckan i Hatfield i oktober 2000 stöd av en massiv opinion för att återta järnvägsunderhållet. Två år senare ledde detta till att det privata Railtrack övertogs av det statliga non profit-bolaget Network Rail.

Men än är själva tågtrafiken privatiserad. Ljuset i tunneln är enligt Pat Collins att den nye Labour­ledaren Jeremy Corbyn har lyft fram en nationalisering och upprustning av järnvägen som en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Än värre är tillståndet för kvaliteten på Sveriges järnväg, som enligt World Economic Forums rankning 2014 har rasat från en elfte­plats 2006 till nittonde plats 2014, efter både Storbritannien på sextonde plats och de flesta utvecklade länder. Enligt Sekos kampanjtidning Spårfel ligger också flera asiatiska länder långt före, som Japan (första plats), Hongkong (tredje plats), Taiwan (sjunde), Sydkorea (tionde) och Malaysia (tolfte). Även USA och Kina ligger före. I Europa ligger den statliga schweiziska järnvägen i topp (andra plats).

Att Sveriges järnvägar idag brottas med ett enormt eftersatt underhåll är idag allmänt känt, trots att persontrafiken på spåren ökat med 97 procent sedan år 1991. Även när det gäller den övergripande kvaliteten på landets infrastruktur har Sverige rasat i rankningen, från åttonde plats 2006 till artonde plats 2014.

Johnny Naderus redogjorde för bakgrunden till de spektakulära förseningarna vid Tegelbacken nära Stockholms Central, när en växel äntligen skulle lagas trots att besiktningen pekat ut felen flera gånger tidigare utan att något hade hänt.

Spårsvetsaren Björn Weidlertz blev riksbekant sedan han i början av augusti på bästa sändningstid pekade ut de sedan flera år ruttna sliprarna som inte längre bar upp rälsen på den tungt trafikerade sträckan vid Karlbergs station. På en av Seko:s youtubefilmer kan man se hur en av de grova spikar som håller rälsen på plats kan lyftas upp med en tumme och ett pekfinger.

– Jag åker inte tåg längre. Frågan är när en stor olycka inträffar, inte om den gör det, förklarade Weidlertz.

Han gav i en intervju i Arbetet inte mycket för det system som innebär att upphandlarna i Trafikverket inte längre har full koll och att entreprenörer tävlar om femåriga kontrakt, som därför inte kan planera på sikt eller köpa in nya maskiner.

– Om vi förr i tiden såg något trasigt i spåren lagade vi det. Vi behövde inte som idag fråga uppåt om det ingår i kontraktet.

På Spårfel.se visas även den valkampanjfilm från ifjol där Stefan Löfven tydligt lovade att järnvägs­underhållet ska förstatligas.

Men järnvägens och kollektivtrafikens utmaningar stannar som bekant inte vid det eftersatta underhållet. Ett annat positivt besked från Johnny Naderus som svar på Offensivs fråga var därför att Seko också ska delta i KlimatSveriges demonstration i Stockholm den 29

november tillsammans med de övriga fackförbunden inom 6F (förutom Seko även Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Fastighets) och GS-facket.

Också Seko Tunnelbanan ska enligt sin ordförande Jannis Konstantis ta upp frågan om att ansluta sig till marschen på sitt nästa styrelsemöte. Förhoppningsvis kan en samordning även ske med det block som planeras på temat Satsa på kollektivtrafiken – inte Förbifart Stockholm.

Inget höjt SL-kort men nedskärningar

Istället för åtgärder som att höja skatten för de rika väljer det Alliansstyrda landstinget i Stockholm att skära ned på vården. Foto: Kjell Eson / Flickr CC.
Istället för åtgärder som att höja skatten för de rika väljer det Alliansstyrda landstinget i Stockholm att skära ned på vården. Foto: Kjell Eson / Flickr CC.

Den folkliga proteststormen tvingade oppositionen i Stockholms läns landsting att fälla Alliansens förslag om att höja avgifterna i kollektivtrafiken. Med mindre pengar i handen och en vägran att höja skatten för de rika kommer högerstyret att skära ner i vården. Fortsätt läsa ”Inget höjt SL-kort men nedskärningar”

Facket kräver kollektivtrafik åt alla

– Detta drabbar de svagaste i samhället, medan målet måste vara att kollektivtrafiken ska vara till för alla, säger Jannis Konstantis, ordförande för Seko Tunnelbana klubb 111, till Offensiv som kommentar till avgiftshöjningen.
– Detta drabbar de svagaste i samhället, medan målet måste vara att kollektivtrafiken ska vara till för alla, säger Jannis Konstantis, ordförande för Seko Tunnelbana klubb 111, till Offensiv som kommentar till avgiftshöjningen.

Protester väntar när landstingsfullmäktige tisdagen den 16 juni ska fatta beslut om en eventuell prishöjning av SL-kortet och föreslagna neddragningar av trafikeringen. Seko Tunnelbanan klubb 111, som representerar 1 400 arbetare, tänker delta och lyfta sina krav. Offensiv har talat med Jannis Konstantis, ordförande för klubb 111. Fortsätt läsa ”Facket kräver kollektivtrafik åt alla”

Varför är SL i kris?

Resenärer får betala för högerns utsvältningspolitik. Foto: Let Ideas Compete / Flickr CC.
Resenärer får betala för högerns utsvältningspolitik. Foto: Let Ideas Compete / Flickr CC.

Alliansen chockhöjer SL-kortet och drar samtidigt ner på trafikeringen. Detta slår hårdast mot alla med låga inkomster och mot den omställning bort från privatbilismen som är nödvändig för miljön. Kristoffer Tamsons (M) skyller på att Storstockholms lokaltrafik (SL) har dålig ekonomi. Men vart har pengarna tagit vägen? Fortsätt läsa ”Varför är SL i kris?”

Stark protestdag på Järva

flashmobjärvaEn proteströrelse mot Förbifart Stockholms oacceptabla miljökonsekvenser och Alliansens förslag till chockhöjning av SL-kortet och stora nedskärningar i kollektivtrafiken har sedan början av året vuxit sig allt starkare runt Järvafältet. Exakt två år efter kravallerna i Husby samlades lördagen den 23 maj hundratals personer till en sammanhängande stafett av protestaktioner med början i Tensta och fortsättning till Akalla och Husby. Fortsätt läsa ”Stark protestdag på Järva”

– Det rätta ordet är sabotage

SEKO1Den 19 maj demonstrerade SEKO pendelklubben utanför landstingsfullmäktige mot alliansens planerade nedskärningar inom kollektivtrafiken i Stockholm. Rainer Andersson från SEKO-klubben talade så att det flög gnistor och fick det moderata trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att blekna. Fortsätt läsa ”– Det rätta ordet är sabotage”

Demonstration mot nedskärningar i kollektivtrafiken 19 maj

images-cms-image-000003491

Seko Pendelklubbens ordförande Anna Söderberg sågar de stora nedskärningar i pendeltågstrafiken som väntar. Detta sedan det moderata trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons dragit i nödbromsen för hela Storstockholms lokaltrafik (SL) och utsett sig själv till ”vakthund” mot skenande kostnader. Fortsätt läsa ”Demonstration mot nedskärningar i kollektivtrafiken 19 maj”

Förbifart Stockholm sänker klimatmålen

Förbifarten i kombination med höjt pris på SL-kort rimmar illa med allt vad klimatmål och tillgänglighet heter. Illustration: Trafikverket.
Förbifarten i kombination med höjt pris på SL-kort rimmar illa med allt vad klimatmål och tillgänglighet heter. Illustration: Trafikverket.

Norra Järva Stadsdelsråd, med starkast förankring i Husby, blåser tillsammans med grannskapsföreningen Trevliga Porkala i Akalla och en ny initiativgrupp i Tensta och Hjulsta till fortsatt strid mot Förbifart Stockholms miljödiskriminering och landstingets planerade chockhöjning av SL-kortet. Fortsätt läsa ”Förbifart Stockholm sänker klimatmålen”