Gatuteater mot bankbonusar

Storbankernas direktörer får dela på 5 miljarder kronor. Detta efter ett år då de försatt ekonomin i kris. För att åskådliggöra detta satte Unga Kräver Jobb och Grön Framtid upp en gatuteater utanför Swedbank i Haninge centrum, som för dagen fick byta namn till Swedpank.

– Insamlig till min bonus, vi har ba­ra fått dryga miljonen i kompensation!, provocerade Mattias Bernhardsson, utklädd till bankdirektör.
Svaren lät inte vänta på sig:
– Bankerna har fått 20 miljarder kronor i räddningspaket. Var är räddningspaketet till välfärden och till jobben?, utbrast de ”unga och arbetslösa”.
Även förbipasserande engagera­de sig i teatern och kom med förslag till bra repliker.

Gatuteatern kommer att sättas upp fler gånger.
På det första Unga Kräver Jobb och Grön Framtid-mötet på Kulturama bestämdes att nästa teater kommer att utspela sig utanför Swedbank på Hamngatan kl 15.00 på torsdag.

Joel Eriksson

Varning för rutten kompromiss om Las

LO-facken har i årets avtalsrörelse pressats att förutom lönekraven ställa krav på ­reglering av bemanningsföretagen och en kraftig begränsning av andra osäkra jobb med rätt till fasta heltidsjobb med mera. Desto mer oroande är det då att LO inbjudit Svenskt Näringsliv till nya samtal om Lagen om anställningsskydd (Las) med mera, som riskerar att öppna för en rutten kompromiss.
Fortsätt läsa ”Varning för rutten kompromiss om Las”

”Varje månad får jag 10 000 mindre än när jag jobbade”

När mötesturnén ”Jobben, klimatet och Köpenhamn” kom till Mälardalen var arbetslösheten den stora frågan.

I Köping präglas hela samhället av krisens effekter. I början av 2008 var arbetslösheten i länet 8,6 procent, i slutet på 2009 var den 11,6 procent. För kommunerna Köping, Arboga och Kungsör är det en 350-procentig ökning – värst i hela landet.

Fortsätt läsa ””Varje månad får jag 10 000 mindre än när jag jobbade””

Öppna möten i södra Stockholm drog många nya

29 personer deltog på Rättvisepartiet Socialisterna i södra Stockholms två öppna möten om Jobben, klimatet och Köpenhamn igår, torsdagen den 21 januari. Mötestemat drog både unga och gamla och var en suverän avspark inför en kampfylld vår.

Till RS Farsta partiförenings öppna möte kom 17 personer. Bland deltagarna var bland andra ungdomar, aktiva i Elevkampanjen, och en pensionär som fått ett flygblad om mötet.
Till RS Bagarmossen partiförenings öppna möte kom 12 personer. Bland dem som kom var ett par som träffat oss på stan och tre ungdomar som träffat oss vid flertalet demonstrationer tidigare och som läst vårt material och ville veta mer och Rättvisepartiet Socialisterna.

Per-Åke Westerlund, ordf RS.
Per-Åke Westerlund, ordf RS.

– Det finns en ökad ilska över situationen i Sverige, och även globalt. En ilska över att de politiker och rika som fått allt större makt både orsakar allvarliga kriser och ökar orättvisorna, inledde Per-Åke Westerlund mötet i Farsta.
I inledningen berättades det sedan om att motsvarande en tredjedel av världens BNP (all produktion under ett år) har satsats för att rädda världens banker och finanssystem.

– Om ni ska protestera utanför bankerna, då ska jag banne mig stå där! sa Janne Claesson och drämde näven i bordet mot bankdirektörernas bonusutbetalningar.
Själv jobbar Janne ideellt som elevstödjare till ungdomar med autism, och är upprörd över hur skolorna får mindre och mindre pengar.

Fortsätt läsa ”Öppna möten i södra Stockholm drog många nya”

Gräsrotskampanj mot osäkra jobb

En ny gräsrotskampanj mot bemanningsföretag och o­säkra jobb diskuteras som bäst mellan aktiva i olika nätverk, som Lagenaarbetarnas vänner, Septemberalliansen med dess fackliga upprop, Nej till EU:s fackliga nätverk, soparbetarna i Stockholm och även aktiva i SAC.

En närstående Facebookgrupp med namnet ”Ja till fasta jobb, nej till bemanningsföretag” har redan fått över 6 000 medlemmar.
Tanken är att genomföra en rad aktiviteter som måndagsmanifestationer och stödaktioner under februari och mars som kan byggas upp till en större manifestation mot Svenskt Näringsliv.
Det kan även bli fråga om en landsomfattande aktionsdag i mars innan de centrala avtalen löper ut.

Lagenaarbetarna på massdemonstrationen "Vi vägrar betala kapitalismens kris" den 15 september 2009.
Lagenaarbetarna på massdemonstrationen "Vi vägrar betala kapitalismens kris" den 15 september 2009.

Lagenaarbetarnas strejk i somras har redan bidragit till att de centrala facken beslutat att lyfta frågan om o­säkra anställningar i årets avtalsrörelse – som till exempel stopp för missbru­ket av bemanningsföretag och rätt till fasta jobb och heltid inom till exempel kommunerna och handeln.

I Stockholm förbereds som bäst en ny kampanj av soparbetarna mot de nya försök som görs att dumpa lö­ner och villkor efter upphandlingar, då de anställda som erbjuds sina gam­la jobb åter reduceras till provanställ­da.
Gräsrotskampanjen kommer även att stödja och försöka nå de osäkert anställda på den växande marknaden av oorganiserade i bemanningsföretag och alla mer eller mindre grå och svarta underleverantörer, som papperslösa, tillfälligt anställda och arbetslösa ungdomar och inhyrda utländska arbetare.

Kampanjen syftar också till att mana facken att inte ge efter och stödja de fackliga aktiviteter som förbereds i stil med soparbetarnas kamp, protester i samband med riksdagens behandling av Lavallagen den 18 fe­bruari, och 6F-fackens demonstration den 17 mars.

Arne Johansson

Jobben, klimatet och Köpenhamn

– Hur kan kan vi bygga upp en kamprörelse för att försvara jobben och stoppa klimathotet? Vad är det socialistiska alternativet? Det är temat på över 25 offentliga möten som Rättvisepartiet Socialisterna arrangerar de närmaste veckorna. På mötena lanseras också kampanjen Unga Kräver Jobb & Grön Framtid, plus diskussioner inför avtalsrörelsen och kommande klimatprotester.

Se annonser publicerade nedan för mer info om var och när öppna möten kommer att hållas i Stockholm.

Artiklar om klimatet, avtalsrörelsen och kampanjen Unga kräver jobb och grön framtid:

Kapitalismens klimatfiasko i Köpenhamn

Avtalsrörelsen – För trygga jobb

Elevkampanjen: Vi kräver jobb och grön framtid!

Rinkebyhuset protesterar mot rivning

Igår, lördag den 14 november gick ett hundratal ut i protest mot beslutet om rivning av det gamla förvaltningshuset – numera Rinkebyhuset. Mobiliseringen i Rinkeby fortsatte och det startades även upp fler aktiviteter i det ockuperade huset.

plackat
Många höll upp egna plakat
torg
Yakumbé

Kl 13:00 startade manifestationen i Rinkeby Torg. Talare betonade Rinkebyhusets betydelse och hur man faktiskt kan vinna denna kamp. Många höll handskrivna plakat och delade flygblad samtidigt som talen varvades med samba.

– Vi har massa förslag på vad huset skulle kunna användas till. Rinkebyhuset är enormt. De saker som inte får plats i huset borde fortfarande finnas i Rinkeby, därför måste vi kräva det! sa en av talarna.

Trots regn var stämningen god och efter manifestationen begav sig de flesta mot Rinkebyhuset för att värma sig med hemlagad soppa och att fortsätta fixa i ordning huset. Fler och fler strömmade in under dagen för att skriva på namnlistor och engagera sig i husets aktiviteter.

Under stormötet kom många in i diskussionen med politiska inlägg och deltagarna på mötet fick svara på varandras frågor.
– Den här ockupationen är ett medel för att belysa vilka problem som finns i Rinkeby och vad som behövs här, sa Bilbo Göransson under stormötet.
Även Järvalyftet kom på tal.

eld
Eldshow utanför huset
– Man försöker bluffa ut befolkningen härifrån. Tjänstemännen studerar oss och vill byta ut oss som en del av integrationen. När Husbyrivningarna skulle ske märkte jag att många dök upp på protesterna. Hur lyckades man mobilisera till det? undrade Dine från Rinkeby.
– Det här Järvalyftet är inget lyft, det är skitsnack! sa Bashi och fick mycket applåder.

Ett pressmeddelande från Carin Jämtin lästes även upp under mötet. Hon gick ut med att hon inte gav sitt stöd till ockupationen. Även SSU hade propagerat mot Rinkebyhusets ockupation under dagen, där de bland annat belyst att den var olaglig.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet lokalt har visat sitt stöd.
Beslut om ansvarsfördelning togs och följdes senare av eldshow och band som spelade.

Lucía Collazos

Riv inte Rinkebys gamla förvaltningshus!

Var finns Rinkebydialogen?
Vi behöver bostäder, arbetsplatser och föreningslokaler

Nätverket Rinkebyhusets vänner har inlett en ockupation av det f d förvaltningshuset i Rinkeby (Rinkeby allé 16) för att försöka stoppa den planerade rivningen. På ett stormöte i onsdags fick idén om en proteströrelse mot rivningen brett stöd av många Rinkebybor i alla åldrar.

Även Rättvisepartiet Socialisterna i Tensta/Rinkeby och i Husby stöder kampen mot alla vettlösa rivningar som denna. Vi har till exempel sedan två år tillbaka deltagit i den mycket framgångsrika kampen mot rivningar och lyxrenoveringar – men för varsamma upprustningar på de boendes villkor – i Husby.

Vi kräver: Politikerna måste riva upp
tjänstemännens rivningsbeslut!
Ett beslut om att riva det f d förvaltningshuset, som ägs av Fastighetskontoret, togs den 23 september. Beslutet har fattats av tjänstemän på Stadsbyggnadsnämnden, ”på delegation” som det heter. Det finns alltså inga politiska beslut alls i frågan – vare sig av Stadsbyggnadsnämndens politiker eller av Kista-Rinkeby stadsdelsnämnd.
Rättvisepartiet Socialisterna på Järva kräver att stadsdelsnämnden och Stockholms politiker omdelbart ingriper för att stoppa rivningen. Om de menar allvar med den inledda s k Järvadialogen, så måste de omedelbart inleda en dialog med de boende och föreningslivet i Rinkeby om husets framtid.
Det enda underlag som finns för tjänstemännens rivningsbeslut är en tidigare studie av Micasa – stadens fastighetsbolag för äldreboenden och omsorgslokaler – som kom fram till att det skulle vara oekonomiskt att bygga om huset till äldreomsorgslokaler, då man i så fall skulle behöva riva bärande väggar osv.
Det finns heller inga planer i dag på vad så småningom ska användas till – troligen långt efter en rivning. Det talas bara i allmänna ordalag om Rinkeby allé som ett framtida förnyelseområde för bostäder/arbetsplatser.

Vad kan huset användas till?
Idéerna är många. Femvåningshuset har långa korridorer med rum på 33 kvadratmeter, medan det också finns konferensrum. Huset är byggt på 70-talet och borde kunna stå i många år till efter en renovering av vatten och avlopp, el etc.
Att riva det är en oförsvarlig kapitalförstörelse på skattebetalarnas bekostnad.
Huset har innan det användes av Rinkebys stadsdelsförvaltning använts av socialförvaltningen för små bostäder, och skulle till exempel passa för student- och ungdomsbostäder.
Det skulle också särskilt i nedre botten kunna användas till föreningslokaler eller som ett slags allaktivitetshus.
Exakt vad Rinkebyhuset ska användas till borde bestämmas genom en dialog med Rinkebyborna.

RS Rinkeby/Tensta       RS Husby

Unga möts av likgiltighet

Begreppet utanförskap användes flitigt av den borgerliga alliansen under början av mandatperioden. Nu har alliansulven slutgiltigt slängt av sig fårakläderna och visar vad ett borgerligt recept mot utanförskap egentligen innebär. Lönedumpningar för nyetablerade på arbetsmarknaden och angrepp på a-kassan är några av ingredienserna.
Den rödgröna oppositionen gav nyligen ut en kritisk granskning av regeringens ungdomspolitik, men sviker själva de unga genom att dra sig allt längre till höger.
AAFJ001047

I oppositionens (S, V och MP) granskning Framtidskraft som försummas tar man upp ungdomsarbetslösheten och dess effekter. Man konstaterar att Sverige idag är ett av de länder i Europa som har högst ungdomsarbetslöshet. Prognoser pekar på att antalet arbetslösa ungdomar under 25 års ål­der kommer att fördubblas under år 2010.

Det finns ett obestridligt samband mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet. Enligt folkhälsoinstitutet har andelen unga i 16- till 24-årsåldern som drabbas av ängslan och ångest tredubblats under de senaste tjugo åren (Dagens Nyheter den 14 oktober). Man oroar sig för sina försörjningsmöjligheter, om man kommer att få tag på en bostad o s v. För dem som faller igenom och utvecklar depressioner finns heller ingen hjälp att få från den kraftigt reducerade psykiat­rin, utöver antidepressiva läkemedel. Men depressionens hopplöshet finns inte bara i hjärnan hos den deprimerade, utan tar en alltmer mardrömslik gestalt i samhällskroppen.

Centerpartiets förslag om de så kallade avstampsjobben är cynism på hög nivå. På centerns hemsida står att inom ett år efter examen ska man kunna anställas för två tredjedelar av avtalsenlig lön. Detta gäller allt ifrån grundskole- till högskoleexamen.  Man säger att ”bästa sättet att höja sin produktivitet och anställningsbarhet är att faktiskt få prova på ett arbete”. Man bortser från att även ungdomar behöver en lön som det går att leva på. Förslaget öppnar upp för en låglönemarknad enligt amerikansk modell, där man tvingas ha flera jobb för att klara sin försörjning.

Borgarnas ”prova på”-attityd till ungas arbete är inte ett verktyg för att bekämpa arbetslösheten, utan ett sätt att försvaga arbetstagarnas rättigheter. Antalet otrygga anställningar har ökat i Sverige sedan 1980-talet, konstaterar oppositionens undersökning, och medger indirekt sin egen skuld till detta.

Alliansens politik bekämpar inte utanförskapet, den befäster och vidareutvecklar det istället. Den har sedan regeringsskiftet lyckats försämra den sociala situationen för ungdomar som försöker etablera sig som självständi­ga vuxna. Samtidigt som arbetsrätten urholkas och arbetslösheten stiger avvecklar man hyresrätterna. Ett eget boende blir någonting exklusivt. Vilken ungdom har idag möjlighet att köpa en lägenhet? Det duger inte att ansöka om bostadslån med en visstidsanställning som säkerhet. Om man lyckas bli aktuell för ett hyreskontrakt finns även där krav på viss inkomstnivå. Föräldrarnas inkomst och möjlighet att gå i borgen blir avgörande för det egna boendet.

Vad som behövs nu är kraftigt öka­de medel till den offentliga sektorn som skulle kunna erbjuda tusentals unga arbete, istället för nedrustning och arbetslöshet.

Diskriminerande anställningsavtal och låglönemarknad är helt oaccepta­belt. Återinför hyresrätterna, unga vuxna vill ha möjlighet att flytta hemifrån och de flesta varken kan eller vill göra bostadskarriär. Resurserna i skolan måste återställas, lärarbrist, stora klasser och oro skapar dåliga sociala förutsättningar. De 30 000 platserna på komvux som regeringen har skurit ner ska återinrättas. Alla har rätt till att komplettera eller fullfölja en gymnasiekompetens.

Frida Berget, RS Farsta