Ny fas i sopstriden

Sopstriden i Stockholm går in i en ny fas. Kampen är långt ifrån över även om sopstrejken kan sägas vara över. Men sopgubbarna på Reno Norden kommer inte att gå tillbaka och jobba för ett företag som vann den senaste upphandlingen med hjälp av kalkylerad lönedumpning.

– Ingen vill jobba för ett företag som behandlar sina anställda som Reno Norden gjort. Många av oss mår dåligt. Jag själv är sjukskriven i två veckor. Alla har sagt upp sig, säger en av de före detta sopgubbarna på Reno Norden.

”Sopgubbarna har sagt upp sig, är på semester, några är sjukskrivna, någon jobbar. De som enligt uppgift nu kör sopbilarna är inga riktiga sopgubbar, utan nybörjare. Sopberget i Stockholm bara växer! Så fort stockholmarna kommer tillbaka från semestern exploderar sopmängderna i soprummen. Den 1 oktober svämmar Södermalm och Östermalm också över av sopberg om Reno tar över efter Liselotte Lööf. Vi börjar gärna hämta sopor igen, men inte på Reno Nordens villkor”, skriver Stockholms Sopgubbar på Reno i ett uttalande idag.

Sophämtningen kommer aldrig att fungera igen om inte den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset bryter med Reno Norden. Bollen ligger nu hos de styrande – i stadshuset och Stockholm Vatten och Avlopp.

”Vi riktar också en särskild uppmaning till medlemmar i de styrande partierna – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,  Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ – att öppet konfrontera den politiska hållning som den rödgrönrosa majoriteten intagit och som innebar att man gett grönt ljus till lönedumpning och försämrade arbetsvillkor”

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar fackföreningar, arbetsplatser, allmänhet och enskilda aktivister att kräva att stadshusets majoritet omedelbart beslutar att riva alla kontrakt med Reno Norden. Vi riktar också en särskild uppmaning till medlemmar i de styrande partierna – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,  Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ – att öppet konfrontera den politiska hållning som den rödgrönrosa majoriteten intagit och som innebar att man gett grönt ljus till lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Som en följd av detta har Stockholm Vatten och Avlopp blivit Reno Nordens främsta bundsförvant mot Stockholms sopgubbar. Det är en politisk skandal av oerhörda mått.

“Vi är emot lönedumpning och det är inte acceptabelt att arbetsvillkor försämras”, skrev Vänsterpartiet i stadshuset i en kommentar till sopstrejken.

Men de gav inget stöd till de sopgubbar som tog strid mot lönedumpning och sämre arbetsvillkor, utan istället försvarade man den nyliberala upphandlingspolitiken. Vänsterpartiet på en rad orter och många fackligt aktiva vänsterpartister har reagerat starkt mot detta svek. ”Allt stöd till soparbetarna”, skrev Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott i ett stöduttalande för soparbetarna i Stockholm.
I Malmö har Reno Norden infört den lönesänkarmodell som man ville påtvinga sopgubbarna i Stockholm när man tar över från Liselotte Lööf den 1 oktober. I Malmö har Reno Nordens sopgubbar fått sina löner sänkta och ibland tvingats jobba 14-timmars pass för att hinna med.

I rädsla för sopstrejk även i Malmö har det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas Schönström skrivit ett brev till VA Syd (Malmös motsvarighet till Stockholm Vatten och Avlopp) med uppmaningen att ”agera skyndsamt mot det direkt olämpliga beteendet de [Reno Norden] uppvisar mot sin personal, en värdegrund vi absolut inte kan dela som offentlig upphandlare. Hur agerar vi nu för att få till en snabb förändring?”. Men inte ens ett liknande brev har den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm skickat, vilket inte kan tolkas som annat än ett medgivande till att Stockholm Vatten och Avlopp är Reno Nordens torped. Det står klart att Stockholm Vatten och Avlopp är i tandem med Reno Norden arbetar för att bli av med sopgubbarna.

”Vi har fortsatta driftstörningar i hämtningen av hushållsavfall i säck och kärl”, skriver Stockholm Vatten och Avlopp på sin hemsida idag och det kommer man att få fortsätta att skriva.

Sopgubbarnas kamp har fått stort stöd och stödstrejken på Liselotte Lööf satte ett exempel, som borgarna att rasa och på nytt kräva totalförbud mot sympatiåtgärder som har effekt:

”Riksdagen bör införa ett förbud mot sympatiåtgärder. Det drabbar per definition de arbetsgivare som inte är inblandade i konflikten. De är oproportionerliga och moraliskt oförsvarbara. Det är beklagligt att regeringen inte tog med frågan om sympatiaktioner i den nytillsatta utredningen om strejkregler, som föranletts av konflikten i Göteborgs hamn”, skrev exempelvis Dagens Industri i en ledare samma dag (den 14 juli) som Arbetsdomstolen fällde ännu en klassdom och ställde sig arbetsgivarorganisationen Transportföretagen/Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Reno Nordens sida – mot sopgubbarna.

Trots den principiella strid som utkämpas har de fackliga organisationernas ledning sin vana trogen inte uttalat stöd till sopgubbarnas kamp och än mindre gjort något till stöd för kampen. Denna fatala tystnad och undergivenhet har bara sporrat de borgerliga etablissemanget och Reno Norden, ett företag med skräpstatus och som ägs av riskkapitalister.
De fackliga organisationernas ledning lämnade att sopgubbarna att ensamma ta fajten för fackliga principer i ett läge där solidaritet och aktivt stöd är mer nödvändigt än någonsin illustrerar att behovet av demokratiska och kämpande fack, likt fackklubben på Reno, är akut.

Stöd den fortsatta kampen för de sopgubbarnas självklara krav;
• Ingen nyckelinventering, löneavdrag, stämningar, avsked, eller lönesänkningar. Behåll personalen vid entreprenörsbyte.

Annonser

Strejkande sopgubbar säger upp sig – all sophämtning i Stockholm ligger nere

Idag (den 12 juli) sa de strejkande sopgubbarna på Reno Norden i Stockholm upp sig. Uppsägningarna kommer efter sju dagars strejk. Samtidigt har sopgubbarna  på Liselotte Lööf beslutat sig för att inte hämta några sopor så länge inte konflikten är löst

– Alla på Reno har sagt upp sig, och Stockholm har ingen sophämtning tills detta löses, säger Jocke en av de strejkande som sa upp sig idag.

För många var det tufft beslut att ta.  Sopgubbarna vill jobba.
Uppsägningar är en följd av Reno Nordens och Stockholms Vatten ständiga provokationer och vilja att gå vidare med nyckelinventering och lönedumpning.
Till det ska läggas att arbetsgivarna stämt de strejkande till Arbetsdomstolen (AD). På fredag väntas AD ta ställning till stämningen och fatta en dom som går helt på arbetsgivarens linje och som skulle följas av att de strejkande avskedades.  Redan efter strejkens första dag sa ledningen för Reno Norden att sopgubbarna kommer att avskedas.

”Nu vädjar  vi till Stockholms invånare, samt stadshusets styrande politiker:
Stockholm behöver oss. Utan oss stannar sophämtningen.
Vi vill ha en lösning snarast, samt återgå till arbetet.
Vi vill hämta sopor, som vi har gjort i över 20 år eller mer, utan anmärkning.
Varför skall vi få sänkt lön, samtidigt som aktieägarnas vinster skjuter i höjden direkt från medborgarnas fickor?
Det tycker vi är fel!”, säger Stockholms Sopgubbar i ett uttalande idag den 12 juli.

Ge ditt stöd till sopgubbarnas kamp
Den 5 juli gick sopgubbar på Reno Norden AB, som har cirka 55 procent av sophämtningen i Stockholm, ut i strejk för löner, arbetsvillkor och ingen nyckelinventering. När detta skrivs, tisdagen den 11 juli, är strejken på väg att påbörja sin andra vecka.
Varken Reno Norden eller Stockholms Vatten har visat något intresse för att hitta en lösning. Reno Norden har sagt att de strejkande ska avskedas och väntar bara på att Arbetsdomstolen ska ge grönt ljus för detta.

– De vill byta ut oss om vi inte accepterar lägre lön. Därför vill de åt våra yrkeskunskaper. Vi är beredda att börja jobba på en gång, men vi tänker inte hjälpa dem att sänka våra löner eller ersätta oss, sa Peter Börjesson, talesperson för sopgubbarna, till Offensiv när strejken inleddes.

Upprinnelsen till strejken är upphandlingseländet och privatiseringen av sophämtningen. Den senaste upphandlingen i Stockholm vanns av Reno Norden och Suez. Från den 1 oktober tar man över från Liselotte Lööf. Reno Norden vill efter övertagandet sänka sopgubbarnas löner med uppemot 10 000 kronor genom att ändra poängsystemet, samtidigt som man vill lägga på fler arbetsuppgifter.

En av de strejkande berättade för Offensiv att han, som idag tjänar 32 000-33 000 kronor i måna-
den, med Reno Nordens poängsystem skulle få en lön på 28 000 kronor, samtidigt som arbetstiden ökar med 6 timmar i veckan. Det har för övrigt spridits många lögner om sopgubbarnas löner. Reno Nordens vd påstod efter första strejkdagen att sopgubbarna tjänade uppemot 50 000 kronor i måna-den och att arbetstiden låg under 30 timmar i veckan. Snittlönen för en sopgubbe, enligt fackklubben, är 34 000 kronor i månaden.
Inför att Reno Norden tar över den 1 oktober har Stockholms vatten krävt att en nyckelinventering ska göras. Den har också påbörjats. ”Vi äger kunskapen i era huvuden”, påstår Reno Norden.
Det var när inhyrda kontrollanter började åka med i sopbilarna som man fick nog.

– Nyckelinventering är inte vårt jobb. Det ingår inte i våra arbetsuppgifter. Den frågan står nu i förgrunden, sa en av de strejkande under den tredje strejkdagen.

Nyckelinventeringen var en provokation. Det handlar inte om några enstaka nycklar, utan varje sopgubbe har med sig en jättelik nyckelknippa, 10 kilo tung och det finns de som väger 13 kilo, och kunskapen om var nycklarna går och var soprummen finns sitter i huvudet. Det är en unik kunskap som Reno Norden och Stockholms Vatten vill råna sopgubbarna på för att kunna ersätta dem med inhyrd personal.

Reno Norden och Stockholms Vatten har under strejken febrilt försökt hitta entreprenader och andra som ska hämta soporna. Men strejkbryteriet har haft liten effekt och sopberget kommer att växa. ”Vi har den här problematiken med ny personal, man ska hitta och komma in överallt och trots att vi har nycklar är de inte identifierade just nu”, tvingades Katarina Johansson, enhetschef på Stockholm Vatten erkänna i början av denna vecka.
Reno Norden och Stockholms Vatten bär ansvaret för det tilltagande sopkaoset.
Reno Norden har även stämt arbetarna inför Arbetsdomstolen (AD) som också har dömt 51 sopgubbar att betala 5 000 kronor i böter för att man gick ut i strejk. Det är olagligt att strejka efter att avtal har slutits och ”fredsplikt” råder. Men den fredsplikten är ytterligare ett vapen i arbetsgivarnas arsenal mot arbetarna och facken.

Det är olagligt att strejka under gällande avtal (och regeringen vill införa en Lex hamn som inskränker strejkrätten ytterligare), men inte olagligt att avskeda strejkande arbetare. De första strejkande att avskedas med lagens hjälp var bilarbetarna på Bil & Traktor i Boden 1978. Nu vill Reno Norden att AD ska ge klartecken till att avskeda de strejkande sopgubbarna.
Det är inte första gången som sopgubbarna har tvingats strejka för att försvara sina villkor efter upphandling. År 2009 och 2010 genomfördes sopstrejker för samma krav som nu och som en följd av upphandlingseländet: Strejkerna slutade i framgång för arbetarna. Men AD gick på arbetsgivarnas sida i en skandaldom i februari 2010 som öppnade för lönesänkningar och försämrade lönevillkor.

I måndags (den 10 juli) fick Re-no Nordens sopgubbar aktivt stöd från de som arbetar för Liselotte Lööf som i flera timmar avvaktade med att rulla ut bilarna. Samma dag kom de städare som avskedas av MTR efter att man tog över pendeltågtrafiken för att visa sitt stöd.
Fortsatt stöd och sympatiaktioner från arbetsplatser, särskilt inom sophämtningen, och fackföreningar samt allmänhet är en absolut nödvändighet när Reno Norden och Stockholms Vatten trappar upp.
Krav måste också ställas på den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad som hittills efter sju dagars strejk inte har sagt ett ord.

Den rödgrönrosa majoriteten bär det yttersta ansvaret för att sopgubbarna drabbas av ännu en misslyckad upphandling.

– Sophämtningen borde återkommunaliseras, säger Jan Spanedal, som är fackklubbsordförande för Transport på Reno Norden, i ett samtal med Offensiv.

Reno Norden är ett företag med skräpstatus. ”Bland Malmös miljöarbetare pyr också missnöjet över Reno Norden. I våras tog företaget över all sophämtning och i delar av staden tvingas renhållarna jobba uppåt 12-13 timmar, för att hinna med turerna. Nu överväger de anställda att ta till sympatiåtgärder för kollegorna i Stockholm”, rapporterade Transportarbetaren den 11 juli.

Företaget ägs av riskkapitalister och har satt i system att vinna upphandlingar med låga priser. Trots sviktande intäkter har man höjt aktieutdelningen och vd-lönen, vilket ska betalas med lönedumpning. Sparka ut Reno Norden – återkommunalisera sophämtningen.
• Allt stöd till sopgubbarnas kamp och krav: Ingen nyckelinventering, löneavdrag, stämningar, avsked, eller lönesänkningar. Behåll personalen vid entreprenörsbyte.

Stöd sopgubbarnas strejk

Ett hundratal renhållningsarbetare på Reno Norden AB, som står för 55 procent av Stockholms sophämtning, gick imorse ut strejk. Bakgrunden är att arbetsköparen Reno försöker få igenom ett avtal som innebär lönesänkningar på så mycket som 5-10 000 kronor i månaden.

Att sophämtarna gick ut i strejk imorse var däremot ett svar på flera provokationer från Reno som vill tvinga dem att inventera och märka alla sina nycklar och koder till sopkärlen. Imorse fick de nog, när Reno krävde att inhyrda kontrollanter skulle åka med i sopbilarna. Alla vet varför Reno begär detta:

Peter Börjesson

– De vill byta ut oss om vi inte accepterar lägre lön. Därför vill de åt våra yrkeskunskaper. Vi är beredda att börja jobba på en gång, men vi tänker inte hjälpa dem att sänka våra löner eller ersätta oss, säger Peter Börjesson, talesperson för sopgubbarna.

En av sopgubbarna återberättar vad regionchefen för företaget i Stockholm sa till dem: ”Vi äger kunskapen i era huvuden”.

– Det är inte vårt jobb att inventera och märka nycklar, det är ett tjänstemannaansvar och vi behöver inte vara behjälpliga med det, förklarar han.

Ute på plats finns också renhållningsarbetare från Reno Nordens konkurrent Liselotte Lööf AB, som åkt in för att stödja kollegorna i konflikt. När en förvirrar journalist frågar varför renhållningsarbetare från ett annat företag är där, svarar flera arbetare från båda företagen i kör: ”Vi är Stockholms sopgubbar”.

Flera sopgubbar, som vet att partier som Socialdemokraterna och Vänsterpartet i olika utsträckning tagit upp krav på sociala villkor i stadens upphandlingar, sa att de gärna ser att fler politiker även kommer ut och ger dem stöd och filmade en uppmaning från Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson, som var på plats idag: Kom ut till Varuvägen 14 i Älvsjö och stöd sopgubbarnas strid.

– Reno Norden AB:s VD tycker att det ‘inte är rimligt att en sophämtare tjänar 40 000-45 000 i månaden’. Men snittlönen är kring 35 000 kronor. De flesta vet inte hur slitsamt yrke detta är, de tjänar i princip 1 krona per hämtad sopsäck. Vad det handlar om är att Reno vill lägga mer jobb per arbetare, men de vill inte betala för det. VD:n har då i alla fall inte lyft en sopsäck för varje krona i sin lön, konstaterar Mattias Bernhardsson (RS).

Nazister attackerade flyktingmanifestation

 (foto: )

En grupp nazister angrep demonstrationen för ensamkommande i Stockholm, söndag den 7 maj. Men demonstranterna var många fler och kunde trots oro över attacken stoppa nazisterna från att tränga in på Mynttorget. SE FILMERNA TILL HÖGER →

Det var andra gången i år som Nordisk Ungdom angripit en manifestation för ensamkommande unga flyktingar i Stockholm. På #vistårinteut:s manifestation i mars drevs de bort från torget.

Offensivs utsända på manifestationen i söndags berättar:

– Vår demonstration hade hållit på ett bra tag, med tal och musik, när vi hörde nazisterna. De var 20-25, alla män i 25-30-årsåldern.

– De skrek: “PK-pack” och “Internera, deportera” och närmade sig hotfullt torget. En av dem kastade en bengal som spred grönfärda rök över trget. En annan slog en fotograf i huvudet.

– Stämningen på manifestationen var redan tryckt. Den handlar ju om unga flyktingar som hotas av utvisning, inklusive flera talare och deltagare. Manifestationen arrangerades av socialsekreterare i protest mot att de som fyller 18 år, eller tvångsmässigt får sin ålder uppskriven inte längre kan få stöd av socialtjänsten eller andra vuxna.

– Det är klart att flera blev skärrade när nazisterna kom, men vi ställde snabbt upp tillsammans. Nazisterna kom in på ett hörn av torget, men inte längre. Många filmade och ropade. Efter ett tag var ilska det som dominerade bland oss demonstranter.

– Först efter 7 minuter anlände polisen. Som många påpekade använde polisen stora resurser för att skydda nazistmarschen i Falun den 1 maj, men här fanns inte en enda polis på plats.

Det är inte bara demonstrationer som angripits av nazister. I Göteborg är en nazist häktad för ett bombdåd mot en flyktingförläggning. Detta är inte okänt för polisen. I söndags rapporterade Sveriges radio att just ensamkommande evakuerats från sitt boende under nazistmarschen i Falun.

Men i Stockholm fanns polisen inte på plats.

– Så småningom kom en polisbil som ställde sig mellan manifestionen och nazisterna, som fick stå kvar på en anvisad plats alldeles intill. Det är en stor skandal, som upprörde oss ännu mer, berättar Offensivs reporter.

Bakom polisskyddet blev nazisterna tuffare, med talkörer som ”Inga marxister på våra gator”.

Sedan fortsatte manifestation med fler tal. Flera tog upp det som hänt. “Det är en avspegling av Sverige idag, men vi antirasister är fler och starkare”, sa en av talarna.

Det är tydligt att nazisterna fått stärkt självförtroende av regeringens och högerpartiernas linje att fler ska hindras att komma till Sverige och att fler ska deporteras. Om regering och stat behandlar flyktingar som om de är kriminella uppmuntrar det rasister och nazister. Att de dessutom få stå kvar efter en attack har samma effekt.

Kritik måste också riktas mot medias beskrivning – i Dagens Nyheter och Aftonbladet – av attacken som ett “bråk”, där polisen höll “två grupper” åtskilda. Som vanligt undgår också de media som rapporterade att berätta att Nordisk Ungdom är nazister.

Det är tydligt att opinionen till stöd för flyktingarna växer igen, trots regeringens hårda linje. Fortsatta manifestationer behövs, med förstärkt säkerhet och ännu större mobilisering.■

”Låt Laziz stanna i Sverige”

IMG_9708.JPGIgår demonstrerade kampanjen ”Låt Laziz stanna i Sverige” och Asylrörelsen Stockholm på Sergels torg. Laziz Sharifov, 22 år, haningebo och svensk boxningsmästare i 64 kilo kom till Sverige 2008. Redan 2010 och 2013/14 togs kampen för Laziz rätt till uppehållstillstånd. Nu hotas han återigen av tvångsutvisning till diktaturen Kazakstan och motståndet samlas igen.

Continue reading ””Låt Laziz stanna i Sverige””

Bussförarna demonstrerade mot försämrade arbetsvillkor

IMG_9653.JPG

Av Jordy Cabrera

Idag demonstrerade uppemot 500 bussförare utanför Keolis kontor och Landstingshuset. Bussförarna protesterar mot företagets försämringar av arbetsvillkoren, bland annat sämre scheman, färre lediga dagar och sämre möjligheter för äldre bussförare att välja passande körtider.

IMG_9678.JPG

FullSizeRender-4
Dler Rashtiani

– Jag är här i dag för att demonstrera för mina rättigheter som busschaufför – som bra scheman, arbetsmiljö och arbetstider. Det är för korta pauser [ofta 13 minuter inklusive parkering] och långa dagar. Jag tycker att det är dåligt att de har tagit bort ”trippeln” [en extra ledig dag var sjätte vecka] som vi behöver för återhämtning, berättade Dler Rashtiani, bussförarare från Brandbergen.

Continue reading ”Bussförarna demonstrerade mot försämrade arbetsvillkor”

”Öppna alla stängda vårdplatser”

”Öppna alla stängda vårdplatser” var parollen när 100 vårdanställda demonstrerade vid Landstingshuset i Stockholm tisdagen den 14 mars.

600 vårdplatser i Stockholm är stängda på grund av personalbrist, nedskärningarna fortsätter med en outhärdlig arbetsbörda och anställda flyr vården.
Amanda Linder Gottfriedz, var en av deltagarna:
– Jag är sjuksköterska på Södersjukhuset och har sett kaoset med egna ögon. Vi betalar priset med vår egen hälsa.
– Jag har arbetat i två år, det har blivit värre. Överbeläggning är mer regel än undantag. Det är fysiskt utmanande, en störig miljö med sämre brandsäkerhet.
– Det kan vara tio patienter per sjuksköterska på kvällen. Det är stressigt och många blir sjuka.

Continue reading ””Öppna alla stängda vårdplatser””