Aysénprovinsens krav på rättvisa – Hela listan


Solidaridad desde abajo - arriba lxs que luchan! Protest utanför Chiles Ambassad i Stockholm 1 mars
Solidaridad desde abajo - arriba lxs que luchan! Protest utanför Chiles Ambassad i Stockholm 1 mar

 I Aysénprovinsen i södra Chile har i flera veckor kämpat för rättvisa bränslepriser och kontroll över sina egna liv.

Här är kravlistan som regeringen ignorerat, och som samlat praktiskt taget hela regionens 100 000 invånare bakom sig.

-Lösning på de höga bränslepriserna (olja, bensin, parafin, gas, ved).

 -God sjukvård (infrastruktur, specialister, tillräckliga teknologiska resurser)

-Grundläggande arbetarrättigheter (regionell minimilön, jämlikhet i området, trygga anställningar för de offentligt anställda).

-Offentligt regionalt universitet av god kvalitet och god akademisk utbildning sprungen ur Ayséns intressen och behov.

-Regionalisering av naturresurserna (vatten, havsliv, gruvnäring, skog)

-Krafttag för att omedelbart stoppa utrotningen av det småskaliga fisket, som en effekt av politikens ensidiga stöd till den stora fiskeindustrin, istället för att försvara rätt till fiske och bentiska resurser åt Ayséns 3000 småskaliga fiskare

 -Kraftiga subventioner av grundläggande levnadskostnaderna (el, vatten, basvaror). -Regionaliserad pension för de äldre vuxna och de personer med funktionsnedsättningar som bor i Aysén

-Vägar för framkomlighet åt den småskalige och mellanskalige bonden

–  Verkligt folkligt inflytande genom folkomröstningar och samråd så att regionen beslutar över de två heta frågorna: bygge av dammar och vattenkraftverk samt förvaltning av regionens rika växt- och djurliv

Bilbo Göransson, Rättvisepartiet Socialisterna

Annons