Folkkampanj för välfärd planerar budgetprotest

Planeringen för en budgetprotest har satts igång.
Planeringen för en budgetprotest har satts igång.


Måndagens eftervalsmöte för Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm beslutade att bjuda in till en manifestation för en upprustad välfärd utan vinst i samband med att den nya statsbudgeten läggs fram, vilket senast måste bli den 15 november.
Fortsätt läsa ”Folkkampanj för välfärd planerar budgetprotest”

Sophämtning på ruttna villkor

Inom kort offentliggörs vilka företag som vunnit den andra stora omgången upphandlingar av sophanteringen i Stockholm. Genom ruttna bud förklarar staden återigen krig med soparbetarna.

Liselotte Lööf AB, företaget som utlöste sopstrejken i våras, har vunnit hela Södermalm och det som idag kallas Gamla Stan, ett område som kommer att utökas till även Djurgården och Stora Essingen. Resta AB har vunnit Vasastan, halva Östermalm och Kungsholmen. Där kör idag Hellstens. Återigen är Stockholm stad regissören bakom ett vansinnigt ”race to the bottom” utan hänsyn till varken service eller de anställdas löner och arbetsvillkor.

Offensiv har talat med en av de insatta sopgubbarna som inte förstår hur ekonomin överhuvudtaget ska gå ihop.

– Hellsten kör Östermalm idag. Det bud som Resta lade och som staden tog ligger 100 000 kronor/månad under Hellstens bud. Det blir 5,2 miljoner på ett år. För Vasastan skiljer det 7 miljoner.

– Det kommer vara omöjligt för företaget att få någon vinst i det här. Om de halverar antalet bilar och bara betalar ut minimilönen så kanske de kan gå runt på sikt. Det kommer vara vi sopgubbar som kommer få betala för det här.

Resta AB har enligt tidningen Transportarbetaren genomfört den odyssé runt om i Skåne där man genom skambud kammat hem kommun efter kommun – bara för att genast missköta sina uppdrag. De första tre veckorna kom 1 000 klagomål i Malmö kommun.

Detta ledde till en hård strid som slutade med att bolaget fick betala ett högt skadestånd. Även i Stockholm har Resta AB provocerat fram en strid med sophämtarna tidigare, år 2002. Redan i år har sophämtarna visat var skåpet ska stå, genom sin strejk underifrån. Nu är det inte förrän i april som avtalet ska börja men kampanjen från de anställda startar redan nu.

– Vi kommer inte acceptera sämre löner eller arbetsvillkor än de vi har idag.

Elin Gauffin