Aysénprovinsens krav på rättvisa – Hela listan


Solidaridad desde abajo - arriba lxs que luchan! Protest utanför Chiles Ambassad i Stockholm 1 mars
Solidaridad desde abajo - arriba lxs que luchan! Protest utanför Chiles Ambassad i Stockholm 1 mar

 I Aysénprovinsen i södra Chile har i flera veckor kämpat för rättvisa bränslepriser och kontroll över sina egna liv.

Här är kravlistan som regeringen ignorerat, och som samlat praktiskt taget hela regionens 100 000 invånare bakom sig.

-Lösning på de höga bränslepriserna (olja, bensin, parafin, gas, ved).

 -God sjukvård (infrastruktur, specialister, tillräckliga teknologiska resurser)

-Grundläggande arbetarrättigheter (regionell minimilön, jämlikhet i området, trygga anställningar för de offentligt anställda).

-Offentligt regionalt universitet av god kvalitet och god akademisk utbildning sprungen ur Ayséns intressen och behov.

-Regionalisering av naturresurserna (vatten, havsliv, gruvnäring, skog)

-Krafttag för att omedelbart stoppa utrotningen av det småskaliga fisket, som en effekt av politikens ensidiga stöd till den stora fiskeindustrin, istället för att försvara rätt till fiske och bentiska resurser åt Ayséns 3000 småskaliga fiskare

 -Kraftiga subventioner av grundläggande levnadskostnaderna (el, vatten, basvaror). -Regionaliserad pension för de äldre vuxna och de personer med funktionsnedsättningar som bor i Aysén

-Vägar för framkomlighet åt den småskalige och mellanskalige bonden

–  Verkligt folkligt inflytande genom folkomröstningar och samråd så att regionen beslutar över de två heta frågorna: bygge av dammar och vattenkraftverk samt förvaltning av regionens rika växt- och djurliv

Bilbo Göransson, Rättvisepartiet Socialisterna

Annons

DEBATT! Agerar USA-imperialismen på revolutionens sida?

USA-ledda militära styrkor har de senaste dagarna avfyrat hundratals Tomahawkrobotar mot mål i Libyen. Carl Bildt och andra västpolitiker uttalar förhoppningar om att Gaddafi ska störtas och ersättas av ny regim. En debatt har uppstått hur socialister och revolutionärer ska ställa sig. Här ges bombvänstern svar på tal av Per-Åke Westerlund, ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna.

Libyer som demonstrerar mot den hatade regeringen
Libyer som demonstrerar mot den hatade regeringen

 
Fortsätt läsa ”DEBATT! Agerar USA-imperialismen på revolutionens sida?”

Sophämtning på ruttna villkor

Inom kort offentliggörs vilka företag som vunnit den andra stora omgången upphandlingar av sophanteringen i Stockholm. Genom ruttna bud förklarar staden återigen krig med soparbetarna.

Liselotte Lööf AB, företaget som utlöste sopstrejken i våras, har vunnit hela Södermalm och det som idag kallas Gamla Stan, ett område som kommer att utökas till även Djurgården och Stora Essingen. Resta AB har vunnit Vasastan, halva Östermalm och Kungsholmen. Där kör idag Hellstens. Återigen är Stockholm stad regissören bakom ett vansinnigt ”race to the bottom” utan hänsyn till varken service eller de anställdas löner och arbetsvillkor.

Offensiv har talat med en av de insatta sopgubbarna som inte förstår hur ekonomin överhuvudtaget ska gå ihop.

– Hellsten kör Östermalm idag. Det bud som Resta lade och som staden tog ligger 100 000 kronor/månad under Hellstens bud. Det blir 5,2 miljoner på ett år. För Vasastan skiljer det 7 miljoner.

– Det kommer vara omöjligt för företaget att få någon vinst i det här. Om de halverar antalet bilar och bara betalar ut minimilönen så kanske de kan gå runt på sikt. Det kommer vara vi sopgubbar som kommer få betala för det här.

Resta AB har enligt tidningen Transportarbetaren genomfört den odyssé runt om i Skåne där man genom skambud kammat hem kommun efter kommun – bara för att genast missköta sina uppdrag. De första tre veckorna kom 1 000 klagomål i Malmö kommun.

Detta ledde till en hård strid som slutade med att bolaget fick betala ett högt skadestånd. Även i Stockholm har Resta AB provocerat fram en strid med sophämtarna tidigare, år 2002. Redan i år har sophämtarna visat var skåpet ska stå, genom sin strejk underifrån. Nu är det inte förrän i april som avtalet ska börja men kampanjen från de anställda startar redan nu.

– Vi kommer inte acceptera sämre löner eller arbetsvillkor än de vi har idag.

Elin Gauffin