Seger: Exploateringsplaner på Järvafältet stoppas

1344-s07-jarva
Demonstration på Husby gård. Foto: Sebastian Olsson

Järvafältets värdefulla natur och skogsbackar vid Husby räddas • Byggplaner och ny väg stoppas i Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden i Stockholms stad stoppar nu planerna på att bygga 700 lägenheter på Järvafältet vid Husby gård. Veidekkes och Svenska Bostäders begäran om en markanvisning för att hugga ned alla skogsbackar längs Järvafältet i Husby bordlades först av Exploateringsnämnden under press av protesterna och nu stoppas planerna helt.

bild arne

– Än en gång har det visat sig att det lönar sig att kämpa. Ändrade byggplaner i Husby är en stor framgång för de boende och aktiva i Norra Järva Stadsdelsråd som har samordnat protesterna, Husby konst- och hantverksförening samt alla andra. Tack alla som engagerat sig i namninsamlingar och den lyckade demonstrationen vid Husby gård, skriver Arne Johansson, som är aktiv i Norra Järva Stadsdelsråd och Rättvisepartiet Socialisterna.

Fortsätt läsa ”Seger: Exploateringsplaner på Järvafältet stoppas”

Viktig delseger i Husbys bostadskamp

cms-image-000004965
Foto: Hamid Shahrivar

Av Arne Johansson, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och initiativtagare i kampanjen mot Carnegie

Höstens bostadskamp i Husby har resulterat i en första viktig delseger. 

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co som efter att länge ha befunnit sig i total förnekelse har nu gjort en pudel och tecknat ett avtal med Hyresgästföreningens Järvastyrelse som innebär tydliga löften om åtgärder mot det skriande underhållsbehovet av sina 1 533 lägenheter i Husby.  

Enligt överenskommelsen ska fastighetsägaren höra av sig inom 24 timmar efter en felanmälan. Akuta brister när det gäller till exempel kyl, frys, spis eller vattenskada ska åtgärdas omgående, samtidigt som hyresgästen ska meddelas en handlingsplan med besked om när mindre akuta brister åtgärdas.

Fortsätt läsa ”Viktig delseger i Husbys bostadskamp”

Asylseger efter två år av stress och oro

I juni 2014 flydde Dahua med sin fru Maye från Kina till Sverige. Efter två års kamp tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna och CWI har de äntligen blivit beviljade permanent uppehållstillstånd.
cms-image-000004545
–Nu vill jag slappna av, säger Dahua och skrattar.

– Det har varit två år av oro och stress. Om vi hade blivit tillbaka­skickade skulle polisen vänta på oss på flygplatsen i Kina. Nu håller den svenska regeringen på att förändra hela flyktingpolitiken och det är hemskt för alla de som är i samma situation som vi var i förut.
Fortsätt läsa ”Asylseger efter två år av stress och oro”

Seger i kampen för Husbys gångbroar

Det tog en plågsamt lång tid, men nu är det klart att husbyborna har vunnit den långa, sega och bittra kampen mot en ny strukturplan som skulle bryta stadsdelens trygga separering.

husby

Genom att anslå hundratals miljoner kronor till att riva alla centrala gångbroar och höja både genomfartsleden Norgegatan och angränsande tvärgator runt Husby Centrum med 3,5 meter ville man med en arkitekts ord skapa ”spännande möten mellan bilismen och de gåen­de” vid Husby Centrum.
Så skulle affärslivet blomstra, menade man.
Offensiv har tidigare berättat om den långa kampen mot denna galen­skap som helt stred mot vad det öv­erväldigande antalet husbybor anser i frågan, och som i många fall har flyttat till stadsdelen just på grund av den trygga trafikmiljö som garan­terar deras barn en säker väg till och från dagis och skolor – utan att någonsin behöva se upp för bilar.

”Rör inte våra gångbroar” – så lät det för två år sedan i Husby när den nya strukturplanen presentera­des. Och kravet gav effekt.
”Nu har förslaget om att riva två gångbroar i Husby slopats helt”, berättar lokaltidningen Mitt i Kista.
– Vi ser ingen anledning att gå vidare med förslaget efter det motstånd vi mött, citeras Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd.
Sedan några ungdomar i Megafonen på försommaren 2011 avslöjat att man fått kännedom om planer på att smyga igenom hela förslaget med så lite information som överhuvud taget tänkas kan, är det framförallt Nätverket Järvas Framtid som, Megafonen, Rättvisepartiet Socialisterna, PRO, invandrarföreningar, hyresgäst- och bostadsrättsföreningar som har drivit kampen.
Till exempel genom att samla in 1 650 namnunderskrifter, pressa stadsdelsnämnden att gå med på ett stormöte där alla 130 deltagare röstade emot förslaget och genomföra symboliska ockupationer av de två mest centrala gångbroarna med tal och soppkök.
Frågan lyftes därefter också under den spektakulära ockupationen av Husby träff på vårvintern 2012.

Allt detta gav i sin tur ­politikerna i Stadshuset kalla fötter och ­förslaget lades på is sedan även ett ”kompromissförslag” om att riva ”bara två” gångbroar avvisats hårt på vårt ­möte med Joakim Larsson och stadsbygg­nadskontorets chefer våren 2012, varefter Joakim Larsson lovade att backa och ta upp saken igen med Alliansens politiker i stadsbyggnadsnämnden.
Sedan dess har det varit tyst. ”Tills nu”, skriver Mitt i Kista.
– Förslaget är inte längre ett ­ärende. Det finns ingen poäng att genomföra något som många Husbybor tar sådant stort avstånd ifrån, även om jag vet att en del i Husby var för planerna, som kanske ­skulle ha lett till ökad handel i Husby centrum.
– Om gångbroar är prio ett i Husby får vi försöka göra det bästa av situationen, citeras Joakim Larsson, som i alla fall denna gång har stått vid sitt ord från förra våren.
Många husbybor jublar idag, och bättre bevis på att kamp lönar sig kan man inte få.

Arne Johansson, boende i Husby. Medlem i Rättvisepartiet Socialisterna

Zhang Shujie har fått asyl!

Zhang Shujie är socialist, medlem i CWI  (socialistworld.net) och skribent för chinaworker.info.  Han arresterades av statens säkerhetspolisen 2011, då regeringen upptäckte hans politiska aktivism, men lyckades fly från Kina. Slutligen hamnade han i Sverige, där han idag fick det glädjande beskedet att han äntligen fått asyl. Flykten från Kina och kampen för asyl i Sverige har engagerat avgörande stöd och insatser från bl a Socialist Party:s (CWI Irland) parlamentsledamot Joe Higgins, Socialdemokratiska förbundets parlamentsledamot i Hong kong Leung Kwok-hung “Longhair”, det svenska Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen och Rättvisepartiet Socialisterna. 

ZHANG
Zhang Shujie

Du har precis fått asyl i Sverige! Hur känns det?
– Det känns jättebra! Det har varit en väldigt lång väntan, och till slut fick jag äntligen asyl. Det är en stor lättnad. Jag skulle vilja tacka alla kamrater och vänner, tack för all hjälp jag har fått.

Varför var du tvungen att fly från Kina från första början?
– Polisen arresterade mig och höll kvar mig i nästan 30 timmar, utan sömn. De fortsatte sedan att övervaka och trakassera mig. De ville använda mig som spion för att övervaka CWI:s aktiviteter i Kina. Jag ville inte vara spion,  jag ville fortsätta att kämpa för arbetares rättigheter och socialism i Kina. Men omständigheterna gjorde det omöjligt för mig att vara kvar i Kina. Om polisen avslöjat att jag lurat dem, och bara låtsades samarbeta skulle jag sitta i fängelse nu. Tillslut gick de med på att skicka mig till Hong Kong, men istället för att rapportera tillbaka till dem kunde jag fly.

Fortsätt läsa ”Zhang Shujie har fått asyl!”

Husby strukturpl​an dras tillbaka – en seger för stark lokal opinion

Bild
Arne Johansson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och nätverket Järvas Framtid, har bott och kämpat i Husby i 35 år. Arne har genom åren initierat motstånd gång på gång mot borgarnas attacker på husbyborna, t ex kampen mot strukturplanen som pågått i flera år. Tidigare i år stoppades privatiseringen av husbybadet.

Stadsbyggnadskontorets nya förslag att trots förra årets starka protester bryta den populära trafiksepareringen i Husby har dragits tillbaka efter en het diskussion i förra veckan med Nätverket Järvas Framtid, Megafonen, RS, S och andra lokala föreningar. Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson lovade efter mötet att tala med Stadsbyggnadsnämndens majoritet och berätta om våra invändningar.

– Det finns ingen anledning att göra saker som Husbyborna uppfattar som direkt fel. Om gångbroarna är prio ett, så måste vi försöka hitta en annan lösning, säger han i lokaltidningen Mitt i Kista.

Tidningen citerar även Arne Johansson från Järvas Framtid.

– Det var ett ganska hett möte. Vi i Husby är rörande överens om att vi ej kan godta detta, och att trafiksepareringen måste vara kvar. Behövs en länkgata till (Västra) Kista föreslår vi en bred (gång- och) och upplyst cykelbana. Om de insisterar på en bilväg får de åtminstone sänka ned den (dvs som andra gator i Husby).

Fortsätt läsa ”Husby strukturpl​an dras tillbaka – en seger för stark lokal opinion”