Viktig delseger i Husbys bostadskamp

En intensiv kampanj med starkt engagemang har på nytt vunnit framgångar för de boende i Husby. (foto: Hamid Shahrivar)
En intensiv kampanj med starkt engagemang har på nytt vunnit framgångar för de boende i Husby.

Av Arne Johansson, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och initiativtagare i kampanjen mot Carnegie

Höstens bostadskamp i Husby har resulterat i en första viktig delseger. 

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co som efter att länge ha befunnit sig i total förnekelse har nu gjort en pudel och tecknat ett avtal med Hyresgästföreningens Järvastyrelse som innebär tydliga löften om åtgärder mot det skriande underhållsbehovet av sina 1 533 lägenheter i Husby.  

Enligt överenskommelsen ska fastighetsägaren höra av sig inom 24 timmar efter en felanmälan. Akuta brister när det gäller till exempel kyl, frys, spis eller vattenskada ska åtgärdas omgående, samtidigt som hyresgästen ska meddelas en handlingsplan med besked om när mindre akuta brister åtgärdas.

Som en försäkran om att detta verkligen infrias ska en särskild anmälningsfunktion skapas via en särskild e-postadress, där hyresgäster som inte fått den utlovade responsen ska kunna anmäla detta till en högre instans inom företaget.

De klagomål som nästan alla hyresgäster har på kalla och dragiga bostäder besvaras med ett löfte om att alla uppmätta temperaturer under 20 grader nu ska åtgärdas.

Tillsammans med Hyresgästföreningen ska bolaget också trygghetsbesiktiga och därefter åtgärda utemiljöer, lekplatser och belysning.

Vidare påstår bolaget att en planering har pågått om åtgärder mot alla brister som funnits innan bolaget köpte husen och att hyresgästerna ska underrättas så snart underleverantörer kontaktats och en åtgärdsplan är upprättad.

Annat som utlovas är en omorganisation av förvaltningen och betydande investeringar med sikte på en hög standard i hela området.

Överenskommelsen kom bara några dagar efter att bolaget stängt sitt lokalkontor i Husby under den torgprotest som trots mörker, snö och kyla samlade över hundra hyresgäster.

D. Carnegies kommunikationschef Björn Sundberg säger sig nu vara mycket nöjd med avtalet om hur förvaltningen ska utvecklas.

– Vi hoppas att det skapar en större tydlighet runt vår service och att det ska bli synliga positiva steg framåt för hyresgästerna i Husby, säger han till Mitt i Kista.

Det är ju helt andra ljud i skällan än när samme Sundberg i Stockholms Fria sade sig inte ha hört något missnöje från de boende och anklagade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) för att ”uppvigla människor enligt en kommunistisk agenda”.

– Jag ser vad de försöker göra, de vill skapa ett revolutionärt tänkande bland folk i förorten, programmera människor till ett visst agerande, ungefär som IS.

Även D. Carnegies vd Ulf Nilsson har flera gånger förklarat sig vara helt oförstående till klagomålen.

Sant är att Rättvisepartiet Socialisternas lokala partiförening efter att ha uppfattat ett utbrett missnöje tog initiativ till till ett öppet möte i frågan, som ledde till att ett stort antal boende därefter engagerade sig i en bred aktionsgrupp för bostäder på lika villkor tillsammans med Norra Järva Stadsdelsråd. Även Hyresgästföreningens järvastyrelse gav föredömligt snabbt sitt stöd till proteströrelsen.

Detta skrivs en knapp vecka sedan aktionsgruppen och stadsdelsrådet gemensamt överlämnade protestlistor med 586 namn tillsammans med blanketter med specificerade fel och brister från drygt 80 lägenhetsinnehavare.

En första delseger är utan tvekan vunnen, men avgörande för om denna också kommer att leda till en verklig förbättring för de boende kommer i hög grad att bero på hur Hyresgästföreningen tillsammans med de aktiva i kampanjen lyckas organisera de boende med flera nya lokala hyresgästföreningar.

– Nu har vi bara två lokala föreningar för 1 500 lägenheter, då är det svårt att låta alla komma till tals. Det optimala är att ha en förening för cirka 300-400 lägenheter. Vi hoppas att det ska finnas många aktiva medlemmar som vill vara med i styrelsearbetet, säger också Jörgen Strandberg, sammankallande för den nybildade gruppen inom Hyresgästföreningen som jobbar med Husby i och med Carnegieprotesterna, till lokaltidningen Mitt i Kista.

Samtidigt fortsätter aktionsgruppens och stadsdelsrådets kampanj mot hyreshöjningarna på över 50 procent efter de renoveringar som görs när någon har flyttat ut ur en lägenhet, liksom mot att miljonprogramshus som dessa efter att ha sålts ut av Allmännyttan tillåts bli spekulationsobjekt för klippjagande riskkapitalister.

Tack vare en interpellation av riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar (V) har kampen i Husby även lett till en debatt i riksdagen där bostadsminister Peter Eriksson faktiskt medgav att många misstag har gjorts.

– Jag tycker att vi i dag kan se att det har skapats rätt mycket problem på bostadsmarknaden på grund av att partier och majoriteter framför allt i våra större städer har valt att sälja ut väldigt mycket hyresfastigheter, medgav bostadsministern.

Han sade sig även hoppas att en pågående utredning ska leda till förslag om att stärka möjligheten att påverka hur och i vilken omfattning som renoveringar ska kunna ske.

– Det gäller också frågan om förvärv av hyresfastigheter och om det kan vara möjligt att skärpa reglerna gentemot fastighetsägare som inte sköter fastigheterna.

Men inget av detta kommer att förverkligas utan att Hyresgäströrelsen i hela landet mobiliserar till strid för att både bygga bostäder åt alla och upprusta miljonprogrammet i enlighet med sin gamla paroll att bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara.

Annonser

Asylseger efter två år av stress och oro

I juni 2014 flydde Dahua med sin fru Maye från Kina till Sverige. Efter två års kamp tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna och CWI har de äntligen blivit beviljade permanent uppehållstillstånd.
cms-image-000004545
–Nu vill jag slappna av, säger Dahua och skrattar.

– Det har varit två år av oro och stress. Om vi hade blivit tillbaka­skickade skulle polisen vänta på oss på flygplatsen i Kina. Nu håller den svenska regeringen på att förändra hela flyktingpolitiken och det är hemskt för alla de som är i samma situation som vi var i förut.
Fortsätt läsa ”Asylseger efter två år av stress och oro”

Seger i kampen för Husbys gångbroar

Det tog en plågsamt lång tid, men nu är det klart att husbyborna har vunnit den långa, sega och bittra kampen mot en ny strukturplan som skulle bryta stadsdelens trygga separering.

husby

Genom att anslå hundratals miljoner kronor till att riva alla centrala gångbroar och höja både genomfartsleden Norgegatan och angränsande tvärgator runt Husby Centrum med 3,5 meter ville man med en arkitekts ord skapa ”spännande möten mellan bilismen och de gåen­de” vid Husby Centrum.
Så skulle affärslivet blomstra, menade man.
Offensiv har tidigare berättat om den långa kampen mot denna galen­skap som helt stred mot vad det öv­erväldigande antalet husbybor anser i frågan, och som i många fall har flyttat till stadsdelen just på grund av den trygga trafikmiljö som garan­terar deras barn en säker väg till och från dagis och skolor – utan att någonsin behöva se upp för bilar.

”Rör inte våra gångbroar” – så lät det för två år sedan i Husby när den nya strukturplanen presentera­des. Och kravet gav effekt.
”Nu har förslaget om att riva två gångbroar i Husby slopats helt”, berättar lokaltidningen Mitt i Kista.
– Vi ser ingen anledning att gå vidare med förslaget efter det motstånd vi mött, citeras Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd.
Sedan några ungdomar i Megafonen på försommaren 2011 avslöjat att man fått kännedom om planer på att smyga igenom hela förslaget med så lite information som överhuvud taget tänkas kan, är det framförallt Nätverket Järvas Framtid som, Megafonen, Rättvisepartiet Socialisterna, PRO, invandrarföreningar, hyresgäst- och bostadsrättsföreningar som har drivit kampen.
Till exempel genom att samla in 1 650 namnunderskrifter, pressa stadsdelsnämnden att gå med på ett stormöte där alla 130 deltagare röstade emot förslaget och genomföra symboliska ockupationer av de två mest centrala gångbroarna med tal och soppkök.
Frågan lyftes därefter också under den spektakulära ockupationen av Husby träff på vårvintern 2012.

Allt detta gav i sin tur ­politikerna i Stadshuset kalla fötter och ­förslaget lades på is sedan även ett ”kompromissförslag” om att riva ”bara två” gångbroar avvisats hårt på vårt ­möte med Joakim Larsson och stadsbygg­nadskontorets chefer våren 2012, varefter Joakim Larsson lovade att backa och ta upp saken igen med Alliansens politiker i stadsbyggnadsnämnden.
Sedan dess har det varit tyst. ”Tills nu”, skriver Mitt i Kista.
– Förslaget är inte längre ett ­ärende. Det finns ingen poäng att genomföra något som många Husbybor tar sådant stort avstånd ifrån, även om jag vet att en del i Husby var för planerna, som kanske ­skulle ha lett till ökad handel i Husby centrum.
– Om gångbroar är prio ett i Husby får vi försöka göra det bästa av situationen, citeras Joakim Larsson, som i alla fall denna gång har stått vid sitt ord från förra våren.
Många husbybor jublar idag, och bättre bevis på att kamp lönar sig kan man inte få.

Arne Johansson, boende i Husby. Medlem i Rättvisepartiet Socialisterna

Zhang Shujie har fått asyl!

Zhang Shujie är socialist, medlem i CWI  (socialistworld.net) och skribent för chinaworker.info.  Han arresterades av statens säkerhetspolisen 2011, då regeringen upptäckte hans politiska aktivism, men lyckades fly från Kina. Slutligen hamnade han i Sverige, där han idag fick det glädjande beskedet att han äntligen fått asyl. Flykten från Kina och kampen för asyl i Sverige har engagerat avgörande stöd och insatser från bl a Socialist Party:s (CWI Irland) parlamentsledamot Joe Higgins, Socialdemokratiska förbundets parlamentsledamot i Hong kong Leung Kwok-hung “Longhair”, det svenska Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen och Rättvisepartiet Socialisterna. 

Zhang Shujie

Du har precis fått asyl i Sverige! Hur känns det?
– Det känns jättebra! Det har varit en väldigt lång väntan, och till slut fick jag äntligen asyl. Det är en stor lättnad. Jag skulle vilja tacka alla kamrater och vänner, tack för all hjälp jag har fått.
Fortsätt läsa ”Zhang Shujie har fått asyl!”

Husby strukturpl​an dras tillbaka – en seger för stark lokal opinion

Bild
Arne Johansson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och nätverket Järvas Framtid, har bott och kämpat i Husby i 35 år. Arne har genom åren initierat motstånd gång på gång mot borgarnas attacker på husbyborna, t ex kampen mot strukturplanen som pågått i flera år. Tidigare i år stoppades privatiseringen av husbybadet.

Stadsbyggnadskontorets nya förslag att trots förra årets starka protester bryta den populära trafiksepareringen i Husby har dragits tillbaka efter en het diskussion i förra veckan med Nätverket Järvas Framtid, Megafonen, RS, S och andra lokala föreningar. Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson lovade efter mötet att tala med Stadsbyggnadsnämndens majoritet och berätta om våra invändningar.

– Det finns ingen anledning att göra saker som Husbyborna uppfattar som direkt fel. Om gångbroarna är prio ett, så måste vi försöka hitta en annan lösning, säger han i lokaltidningen Mitt i Kista.

Fortsätt läsa ”Husby strukturpl​an dras tillbaka – en seger för stark lokal opinion”

Porrklubben Privé sägs upp

Porrklubben Privé kommer snart att försvinna från den lokal i centrala Stockholm där de huserat i flera år, då deras hyreskontrakt sagts upp i förtid. Detta är en framgång för alla som kämpar mot den kvinnoförtryckande porrindustrin.

Uppsägningen träder i kraft vid årsskiftet, uppger Ove Lundvall, en av bostadsrättsföreningens styrelseledamöter, till DN den 13 oktober. Han berättar inte om varför de har tagit beslutet, men att varken grannar eller allmänhet vill ha klubben där är ingen hemlighet.

Privé har väckt stor ilska med sina reklambilar som kör runt i Stockholm med förnedrande bilder, där kvinnor utmålas som varor som kan köpas. Många har protesterat och genomfört blockader mot porrklubben, däri­bland Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna som har demonstrerat med budskapet ”Kvinnors kroppar är ingen vara”.

Blockad av porrklubben förra året
Blockad av porrklubben förra året

Under protesterna kom boende i området fram och berättade om hur gärna de vill ha bort porrklubben, som de tycker är förnedrande och o­behaglig. Det var dock många som in­te vågade delta i protesterna öppet, på grund av ägarnas kriminella kopplingar som har uppmärksammats i media. Till exempel har en av dem som varit med och ägt klubben dömts för att bland annat ha skenavrättat sin före detta fru (Dagens Nyheter den 29 juli 2009).

Porrklubbar, som Privé, är en del av den sexindustri som också tjänar grova pengar på prostitution och trafficking. FN räknar med att uppemot fyra miljoner människor, framförallt kvinnor och barn, varje år faller offer för människohandeln och att den övervägande delen av dem utnyttjas sexuellt. Sexindustrin spär på sexismen i hela samhället. Den för fram idén att en kvinnas kropp är till för någon annan och är därmed en bidra­gande orsak till att sexuella trakasseri­er och våldtäkter förekommer.

Ifall Privé skulle få en ny lokal kommer det att bli nya protester. Kampen mot sexismen och för ett Stockholm helt fritt från porrklubbar stärks av segern över Privé.